„Zachowa Pan Konserwator czujność i baczenie…”

Informacja o konferencji w PMA!

Ze strony Państwowego Muzeum Archeologicznego :

„W 2010 roku przypada 90 rocznica powołania Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Z tej okazji Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie wraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków organizuje cykl imprez, który ma na celu uczczenie i zaprezentowanie dorobku Grona oraz jego wpływu na współczesne konserwatorstwo.”

więcej na 90lecie.pl

Program obchodów:

Konferencja naukowa

„Zachowa Pan Konserwator czujność i baczenie… 90 rocznica powołania Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych”.
Warszawa dnia 2- 3 grudnia 2010 roku.

Dzień 1 (2.12.2010 r) – Historia konserwatorstwa archeologicznego w Polsce

8.30-9.30 Rejestracja uczestników

9.30-10.30 – Otwarcie konferencji i przemówienia: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Sekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Główny Konserwator Zabytków , Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojciech Brzeziński – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego, Paulina Florjanowicz – Dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Zbigniew Kobyliński – Dyrektor Instytutu Archeologii UKSW

10.30-11.00 – prof. dr hab. Maria Magdalena Blombergowa (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)- Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych: ważny etap starań o opiekę nad zabytkami archeologicznymi.

11.00-11.20 – mgr Marzena Woźny (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)- Włodzimierz Demetrykiewicz (1859-1937): teoretyk zagadnień konserwatorskich.

11.20-11.40 – mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Erazm Majewski – pierwszy prezes Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych.

11.40-12.00 – prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych – pierwsze lata działalności i co dalej.

12.00-12.20 – dr hab. Jolanta Małecka–Kukawka, prof. UMK (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Roman Jakimowicz jako konserwator zabytków archeologicznych.

12.20-12.40 – dr Wojciech Borkowski (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych na okręg kielecko-łódzki.

12.40 – 13.00 – dr Barbara Stolpiak (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i dr Jarmila Kaczmarek (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) – Wielkopolscy Konserwatorzy Zabytków Przedhistorycznych w latach 1919-1939.

13.00-14.00 – przerwa na obiad

14.00-14.20 – mgr Anna Tyniec (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) – Działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych na okręg krakowsko-śląski.

14.20 – 14.30 – mgr Teresa Tracz (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Józef Żurowski konserwator, badacz, wykładowca w świetle dokumentów przechowywanych w Państwowym Muzeum Archeologicznym.

14.30-14.50 – mgr Danuta Piotrowska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Archeologia a polityka: ochrona zabytków archeologicznych w kontekście relacji polsko-ukraińskich w II Rzeczypospolitej.

14.50- 15.10 – dr hab. Jan Gurba (Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych na okręg lubelsko-wołyński.

15.10- 15.30 – mgr Anna Grochulska i mgr Marek Zalewski (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) Działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych na okręg polesko-wileński.

15.30-15.50 – przerwa na kawę

15.50-16.10 – prof. dr hab. Zbigniew Wójcik – Współpraca geologów z Państwowym Gronem Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych.

16.10-16.20 – mgr Halina Czubaszek (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Zbiory Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych w PMA.

16.20-16.30 – mgr Ewa Talarek (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Księgozbiór Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych w PMA.

16.30- 16.40 – mgr Barbara Sałacińska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Badania Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych w Złotej pow. Sandomierz.

16.40 – 17.00 dr Wojciech Brzeziński (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Państwowe Muzeum Archeologiczne – nowy etap ochrony zabytków archeologicznych w Polsce.

17.00 – 17.20 – dr inż. arch. Andrzej Gaczoł (Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej) – Udział instytucji pozarządowych w II Rzeczypospolitej na Kresach w organizacji wykopalisk i ratowania zabytków archeologicznych ( na przykładzie Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku w latach 1935-1939).

17.20 – 17.30 – Marek Chojnacki – Działalność Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego dr Jakuba Chojnackiego na rzecz ochrony zabytków w Płocku.

17.30 – 17 50 – dr Jacek Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Przemiany organizacyjne i doktrynalne konserwatorstwa archeologiczne w Polsce po II wojnie światowej.

17.50- 18.30 – dyskusja

Dzień 2 (3.12.2010) – Aktualne problemy konserwatorstwa archeologicznego w Polsce

9.30-10.00 – Referat wprowadzający 1:) mgr Paulina Florjanowicz (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków),- Aktualne wyzwania konserwatorstwa archeologicznego.

10.00-10.30 Referat wprowadzający 2):prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)- Aktualne problemy zarządzania dziedzictwem archeologicznym w Polsce.

10.30-11.00 Prof. dr hab. Jacek Lech (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie) – Krzemionki Opatowskie i inne: stan konserwatorstwa archeologicznego w Polsce w świetle ochrony prehistorycznych kopań krzemienia w latach 1960-2010.

11.00-11.30 – Przerwa na kawę i przeniesienie się uczestników konferencji do wybranych grup tematycznych

11.30-13.30 – Obrady w ramach pięciu paneli tematycznych:

Panel 1. Skuteczność obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony dziedzictwa archeologicznego
moderator dyskusji: dr Marek Rubnikowicz (Muzeum Okręgowe w Toruniu)
słowo wstępne: mgr Michał Grabowski (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), mgr Piotr Szpanowski (Muzeum Pałac w Wilanowie)

Panel 2. Organizacja służby konserwatorstwa archeologicznego i możliwości jej działania w aktualnej sytuacji
moderator dyskusji: dr Jacek Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
słowo wstępne: mgr Jacek Koj (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Katowice), mgr Aleksander Starzyński (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Poznań)

Panel 3. Archeologia przedinwestycyjna: aspekty prawne i organizacyjne
moderator dyskusji: mgr Jakub Wrzosek (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków),
słowo wstępne: prof. dr hab. Sławomir Kadrow (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie), przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Panel 4. Edukacja na rzecz dziedzictwa archeologicznego
moderator dyskusji: dr Wojciech Brzeziński (Państwowe Muzeum Archeologii w Warszawie)
słowo wstępne: dr Rafał Zapłata (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), mgr Bartosz Skaldawski (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków)

Panel 5. Czarna archeologia: przestępstwa przeciwko dziedzictwu archeologicznemu i sposoby zapobiegania im
moderator dyskusji: dr Maciej Trzciński (Muzeum Miejskie we Wrocławiu)
słowo wstępne: mgr Marcin Sabaciński (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), mgr Ewa Banasiewicz-Szykuła (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie)

13.30-14.30 – Przerwa obiadowa

14.30-15.30 – Moderatorzy grup tematycznych referują wyniki dyskusji i przedstawiają projekt dokumentu końcowego

15.30-17.00 – Dyskusja plenarna nad dokumentem końcowym

17.00-17.30 – Ostateczna redakcja i przyjęcie dokumentu końcowego konferencji

17.30 – Zakończenie konferencji


3 myśli w temacie “„Zachowa Pan Konserwator czujność i baczenie…”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s