Archiwum dla badania nieinwazyjne

Silk Road – Yuezhi Surface Survey Project. Polsko-chiński projekt badań nieinwazyjnych.

Posted in Yuezhi Surface Survey Project with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 16 grudnia 2011 by wodolot

Archeolodzy Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowują się do rozpoczęcia badań nieinwazyjnych i to nie byle gdzie, bo na terenie Kotliny Kaszgarskiej, czyli na przebiegu Jedwabnego Szlaku. Projekt powstaje przy współpracy z Muzeum Narodowym w Pekinie. Prezentujemy informacje o projekcie nadesłane przez polskich badaczy, Kaspra Hanusa i Emilię Smagur z Zakładu Archeologii Klasycznej UJ.

Celem nowego, polsko – chińskiego projektu badawczego Silk Road – Yuezhi Surface Survey Project jest przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych na terenie Kotliny Kaszgarskiej w prowincji Sinciang. Teren ten jest niezwykle ważny z archeologicznego punktu widzenia. Przez tysiące lat odgrywał kluczową rolę w relacjach handlowych i kulturowych pomiędzy Chinami i Azją Centralną, a także imperiami świata klasycznego. Ta najbardziej wysunięta na zachód część Chin, przecięta Jedwabnym Szlakiem, kryje wiele zaskakujących stanowisk, mogących rzucić nowe światło na stare teorie.

Celem projektu jest poszukiwanie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących organizacji i kontroli handlu, a także przenikania się i wymiany idei religijnych, praktyk kultowych, stylów w sztuce oraz innych aspektów wymiany kulturowej pomiędzy Wschodem i Zachodem. Tematem przewodnim jest Imperium Kuszanów, które w czasie panowania Wielkich Kuszanów było jedną z czterech potęg świata starożytnego, obok Chin, Partii i Rzymu. Zasięg terytorialny Imperium Kuszanów wciąż nie jest dokładnie znany, podobnie jak zasięg jego wpływów, jednak badania na stanowiskach takich jak chociażby Karadong poświadczają wpływy kuszańskie oraz wpływy Szkoły Gandhary w tamtym rejonie. Kuszanowie swoją potęgę zawdzięcza właśnie kontroli nad szlakiem handlowym, a ich protoplaści – Yuezhi – zamieszkiwali teren Kotliny Kaszgarskiej na długo przed swą migracją na zachód.

W ramach badań planuje się zastosowanie metod nieinwazyjnych, z wykorzystaniem nowych narzędzi metodologicznych oraz dotychczas stworzonych baz danych GIS, zdjęć satelitarnych i lotniczych.

Badania prowadzone będą przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Narodowe w Pekinie. Ze strony polskiej koordynatorami są Emilia Smagur, doktorantka w Zakładzie Archeologii Klasycznej oraz Kasper Hanus, obecnie przygotowujący pracę licencjacką na temat zastosowania technologii LiDAR w badaniach archeologicznych. W listopadzie dyrektorzy obu instytucji podpisali listy intencyjne. W kwietniu planowane jest spotkanie w Pekinie w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Mapa 1  – Obszar Basenu Tarimskiego i Pustyni Takla Makan. Kotlina Kaszgarska znajduje się w północno-zachodnim narożniku tego obszaru (źródło: Wikimedia Commons).

Archeolodzy UJ niniejszym dołączą do grona badaczy, którym nie straszna była Pustynia Takla Makan i trudy podróży oraz panujące na miejscu warunki pogodowe. Od końca XIX wieku poszukiwano zaginionych miast Szlaku Jedwabnego, który rozdzielał się w rejonie Kotliny Kaszgarskiej na północny biegnący u podnóża Tien-Szan i południowy biegnący u podnóża Kunlun. Wraz z postępem technologicznym dostępne stały się nowe metody badawcze, które – miejmy nadzieje – zaowocują nowymi sensacyjnymi odkryciami również w wieku XXI. Życzymy powodzenia polskim archeologom na Jedwabnym Szlaku i trzymamy za nich kciuki.

Serwis „Wod.o.Lot” obejmie Silk Road – Yuezhi Surface Survey Project patronatem medialnym. O postępach w realizacji projektu będzie można przeczytać na naszej stronie oraz na stronie projektu na Facebooku.

(MJ)

Wywiad z Michałem Piszem na stronie Archeolog.pl

Posted in Sekcja lotnicza, Sekcja nieinwazyjna, SKN Wodolot with tags , , , , , , , , , , , , , , on 31 sierpnia 2011 by wodolot

Fot. 1 – Michał Pisz, kierownik ekspedycji nieinwazyjnej na Krymie i w Bułgarii.

W serwisie Archeolog.pl pojawił się niedawno wywiad z Michałem Piszem, prezesem Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Archeologii UW, członkiem SKN Wod.o.Lot, kierownikiem badań nieinwazyjnych na Krymie i w Bułgarii. W wywiadzie można dowiedzieć się o celu i zasięgu badań, stosowanych technikach oraz zapleczu całego projektu krymsko-bułgarskiego. Z kolei przebieg badań śledzić można  na blogu Archeologia Nieinwazyjna. Zapraszamy do lektury!

(MJ)

Spotkanie organizacyjne

Posted in Kołowe wiadomości with tags , , , , , , on 18 listopada 2010 by wodolot

3 grudnia 2010 od godziny 15:00 zapraszam wszystkich chętnych (studentów, doktorantów nie tylko archeologii) na pierwsze w tym roku spotkanie koła. Więcej informacji pojawi się w przyszłym tygodniu.

Do dzieła

Posted in Kołowe wiadomości, SKN Wodolot with tags , , , , , , , , on 22 października 2010 by wodolot

Powróciliśmy. Kolejny rok akademicki już rozpoczął się na dobre.

Wszystkich studentów zainteresowanych zapisaniem się do koła „Wod.o.lot” (nie tylko studentów archeologii) serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjnie, które odbędzie się w drugiej połowie listopada b.r. (konkretny termin będzie podany w przeciągu tygodnia). Nie da się ukryć, że większość członków koła w tym roku kończy studia. Bardzo nam zależy na tym, żeby znaleźć nowe osoby, które chciałyby kontynuować naszą działalność.

Gdy SKN „Wod.o.lot” było reaktywowane w 2005r. w Instytucie Archeologii UW nie prowadzono zajęć z archeologii niedestrukcyjnej i podwodnej. Obecnie sytuacja wygląda nieco lepiej gdyż powstały zajęcia z GIS, geofizyki i archeologii podwodnej, niestety na razie, jako zajęcia poboczne. Mamy nadzieje, że nasza działalność przyczyni się do wypromowania metod nieinwazyjnych i pomoże w uznaniu ich za pełno wartościowe, 100% archeologiczne, a także godne nauczania w pełnym wymiarze. Nasza strona powstała między innymi po to, by być motorem napędowym takich zmian. At spes non fracta.

W związku z tym, że udało mi się zwerbować kilka osób do mniej lub bardziej stałego udzielania się na naszym blogu, od dziś wszystkie wpisy będą podpisywane. Zachęcam do udzielania się na naszej stronie w postaci komentarzy czy nadsyłania artykułów. Kontakt do mnie jest w zakładce zarząd.

A na koniec trochę angielskiego humoru…

Negus Negesti – Piotr Wroniecki (PW)

Członkowie Wod.o.lotu badają Chodlik

Posted in Sekcja nieinwazyjna, SKN Wodolot with tags , , , , , , , , , , on 19 Maj 2010 by wodolot

Profilowania elektrooporowe na grodzisku w Chodliku

Na stronie Muzeum Nadwiślańskiego ukazał się krótki artykuł o ostatnich działaniach członków Wod.o.lotu na grodzisku w Chodliku. Badania niedestrukcyjne miały charakter wstępny, a ich celem było zadokumentowanie stanu zachowania północnej części stanowiska narażonego na działania rolnicze.

Grodzisko w Chodliku należy do najlepiej rozpoznanych z powietrza obiektów archeologicznych w Polsce

Grodzisko w Chodliku (ponoć zwane Troją Północy) należy do największych i najlepiej zachowanych grodzisk wczesnośredniowiecznych w Polsce. Grodzisko funkcjonowało w VIII i IX w. Więcej o twierdzach ziemi lubelskiej można przeczytać TUTAJ.

PW

Sagalassos – perła Pizydii w Google Earth

Posted in Ciekawostki, Sekcja nieinwazyjna with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , on 16 marca 2010 by wodolot

Miasto w chmurach : Sagalassos

Na stronie interaktywnego wykopu stanowiska Sagalassos znajdującego się w południowo-zachodniej Anatolii znajduje się plik do pobrania i otworzenia w programie Google Earth. Zawiera on naniesione na obraz satelitarny zidentyfikowane obszary i konstrukcje antycznego miasta.

Dzięki zawartym w nim informacjom możemy zapoznać się z zasięgiem miasta, dzielnic mieszkalnych i rzemieślniczych, przebiegiem murów oraz przyjrzeć się lokalizacji poszczególnych – już zidentyfikowanych – obiektów architektonicznych.

Dostępną mapę stanowiska można otworzyć za pomocą programu Google Earth

Sagalassos to antyczne miasto, sięgające historią epoki brązu (poświadczone w XIV-wiecznych źródłach hetyckich). Jedno z głównych miast starożytnej Pizydii. W 333 roku przed Chrystusem stawiło opór Aleksandrowi Macedońskiemu podczas jego kampanii w Azji Mniejszej – zostało zdobyte po oblężeniu, a po śmierci wodza przechodziło w ręce kolejnych władców hellenistycznych.

Od połowy II wieku przed Chrystusem podlega Rzymowi. Szczytowy okres rozwoju przypada na czasy cesarza Hadriana i późniejsze – Hadrian uczynił z Sagalassos centrum imperialnego kultu. Ze względu na położenie w niedostępnym terenie jedno z najlepiej zachowanych miast antycznych na świecie (nie wyrabowane dla materiałów budowlanych).

Od 1990 roku trwają tam wykopaliska belgijskiego Katolickiego Uniwersytetu w Leuven i Muzeum w Burdur w ramach belgijsko-tureckiego przedsięwzięcia Sagalassos Archeological Research Project wykorzystującego m.in. GIS oraz łączącego specjalistów z wielu dziedzin (archeozoologów, archeobotaników, palinologów, itd.).

W ramach prac wykopaliskowych odsłonięto szereg budynków hellenistycznych i rzymskich. Kładziony jest też nacisk na rekonstrukcję i konserwację odsłoniętych budowli i elementów architektonicznych.

Autor: Marcin Jaworski

90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim – konferencja sprawozdawcza

Posted in Konferencje, Kołowe wiadomości, SKN Wodolot with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 26 listopada 2009 by wodolot

W tym roku sesja sprawozdawcza zaczyna się z wielkim hukiem – w końcu to 90 jubileusz istnienia IAUW. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów podczas konferencji sprawozdawczej studenci będą mogli się wykazać swoimi dokonaniami (8 grudnia, wtorek). To bardzo ciekawe przedsięwzięcie udało się dzięki inicjatywie Karoliny Szczygieł, Karola Żołędziowskiego i Adama Niewęgłowskiego. Serdecznie, prezesowsko nawołuję wszystkich, którzy będą mogli do tłumnego przybycia! Będą darmowe poczęstunki, popitki i kapelusze!

Program całej sesji jest do ściągnięcia tutaj. Poniżej zamieszczam program dnia studenckiego.

Dzień Studencki, wtorek 8 grudnia 2009 r.

Sesja I: ANTROPOLOGIA I EPOKA KAMIENIA

Prowadzący: Wiesław Więckowski

9:00 OTWARCIE OBRAD

9:10 – 9:25 Rafał Fetner – Ślady przemocy w materiale osteologicznym

9:30 – 9:45 Natalia Kadzidłowska – Szamanizm na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej

9:50 – 10:05 Maciej Harla – Badania antropologiczne na XIX-wiecznym cmentarzu w Pucku

10:10 – 10:25 Sebastian Jarząb – Problematyka obrządku pogrzebowego kultury ceramiki sznurowej w Polsce Środkowej, na Mazowszu i Podlasiu

10:30 – 10:45 Katarzyna Gubała – Osadnictwo epoki kamienia w Tatrach Polskich i na Podtatrzu

10:50 – 11:05 Karolina Bugajska – Obrządek pogrzebowy w południowej Skandynawii i na Niżu Niemieckim w mezolicie

11:10 – 11:40 DYSKUSJA I PRZERWA

Sesja II: NOWOCZESNE METODY BADAŃ NIEINWAZYJNYCH W ARCHEOLOGII

Prowadzący: Krzysztof Misiewicz / Wiesław Małkowski

11:45 – 12:00 Aleksander Lewandowski – Rekonstrukcja grodziska w Żmijowiskach k/Kazimierza Dolnego n/Wisłą

12:05 – 12:20 Piotr Wroniecki – Rekonstrukcja pierwotnego zasięgu późnośredniowiecznego gródka stożkowatego w Krzczonowie, gm. Opatowiec na podstawie badan nieinwazyjnych

12: 25 – 12:40 Piotr Zakrzewski – Grafika komputerowa w archeologii

12:45 – 13:00 DYSKUSJA

Sesja III: ŚREDNIOWIECZE I ARCHEOLOGIA DOŚWIADCZALNA:

Prowadzący: dr Wojciech Wróblewski

13:05 – 13:20 Karol Żołędziowski – Próba rekonstrukcji bałtyjskiego warsztatu brązowniczego we wczesnym średniowieczu

13:25 – 13:40 Adam Niewęgłowski – Wczesnośredniowieczne zapinki podkowiaste z gwiaździstymi zakończeniami z ziem bałtyjkich

13:45 – 14:00 Iza Dybczyński – Próby rekonstrukcji strojów wczesnośredniowiecznych i ich znaczenie dla muzealnictwa oraz grup rekonstrukcji historycznej

14:05 – 14:20 Karolina Szczygieł – Wykonanie łyżew kościanych metodami archeologii doświadczalnej

14:25 – 14:40 Tomasz Kolosek – Pionki do gry Hnefatafl z Janowa Pomorskiego (Truso) znalezione w latach 2000-2008

14:45 – 16:00 – DYSKUSJA I PRZERWA

Sesja IV: STAROŻYTNOŚĆ

Prowadzący: dr A. Cieśliński

16:00 – 16:15 Natalia Cikowska – Kilka słów o cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich Benkwitz-Breslau na podstawie zachowanych archiwaliów Martina Jahna

16:20 – 16:35 Szymon Modzelewski – Znaleziska fragmentów lorica segmentata z budynku komendantury w Novae

16:40 – 16:55 Renata Czech – Monety rzymskie z terenu Mezji i Tracji

17:00 – 17:15 Aleksandra Księżak – Ceramika Starego Państwa

17:20 – 17:35 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE SESJI STUDENCKIEJ

%d blogerów lubi to: