Archiwum dla Jacek Wysocki

Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 5-7.12.2012 oraz Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwerystetu Jagiellońskiego 6-7.12.2012

Posted in Konferencje with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 3 grudnia 2012 by wodolot

Tegoroczna Konferencja Sprawozdawcza IA UW odbędzie się w dniach 5-7.12, w Skarżysku Kamiennej. Program krąży obecnie w Intranecie, więc dla wglądu ogółu Wod.o.Lot publikuje go otwarcie.

W tym samym niemalże momencie w Krakowie odbywać się będzie Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – 6-7.12.2012. To drugi rok z rzędu, kiedy redaktorzy Wod.o.Lotu obserwują pokrywanie się terminów konferencji. Przypadek? Poniżej prezentujemy programy obu konferencji.

Czytaj dalej

„Grody średniowiecznego Mazowsza”

Posted in Ciekawostki, Konferencje with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 16 marca 2011 by wodolot

Drobne przypomnienie o konferencji pt. „Grody średniowiecznego Mazowsza”, która odbędzie się już w piątek 18 marca 2011r. na UKSW.

GRODY ŚREDNIOWIECZNEGO MAZOWSZA – 18 MARCA 2011
Instytut Archeologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiegoma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

„Grody średniowiecznego Mazowsza – pamięci prof. Marka Dulinicza”

Konferencja odbędzie się 18 marca 2011 r.
w Auli Schumana w Auditorium Maximum
w Kampusie im. Prof. Ryszarda Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3

PROGRAM KONFERENCJI

 • 09.00-09.20 – Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  – ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Otwarcie konferencji i wprowadzenie w jej problematykę
 • 09.20-09.40 – Prof. dr hab. Andrzej Buko (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – Marek Dulinicz (1957-2010) – badacz średniowiecznego Mazowsza
 • 09.40-10.00 – Dr Tomasz Kordala (Muzeum Mazowieckie w Płocku) –„Stare Mazowsze- przyroda i człowiek” – prezentacja filmu
 • 10.00-10.20 – Prof. nadzw. UKSW, prof. nadzw. PAN dr hab. Zbigniew Kobyliński (Instytut Archeologii UKSW, Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – Haćki na Podlasiu – gród z    początków wczesnego średniowiecza
 • 10.20-10.40 – Prof. dr hab. Wojciech Szymański (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – Refleksje na temat najstarszych grodów Mazowsza i Podlasia
 • 10.40-11.00 – Prof. dr hab. Maria Miśkiewicz (Instytut Archeologii UKSW) – Wielkie grody wschodniego Mazowsza
 • 11.00-11.20 – Mgr Jarosław Ościłowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – Uwarunkowania geograficzne lokalizacji grodów Mazowsza północnego
 • 11.20-11.40 – Dr Jacek Wysocki (Instytut Archeologii UKSW) – Grodziska Ziemi Łomżyńskiej – stan badań i problemy konserwatorskie
 • 11.40-12.00 – Prof. dr hab. Felix Biermann (Freie Universität Berlin, Institut für Prähistorische Archäologie) – The early medieval stronghold of Sypniewo in Mazovia
 • 12.00-12.20 – Mgr Ewa Marczak (Instytut Archeologii UW) – Truszki Zalesie – gród północnego Mazowsza
 • 12.20-12.40 – Mgr Stanisław Petrykowski (Archeo-Discovers) – Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Grudusku
 • 12.40-13.00 – Prof. dr hab. Ryszard Grygiel,  mgr Waldemar Stasiak, mgr Marek Trojan (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi) – Wczesnośredniowieczne i średniowieczne grodzisko w Tumie pod Łęczycą w świetle najnowszych badań
 • 13.00-13.10 – DYSKUSJA
 • 13.10-13.40 – PRZERWA NA KAWĘ
 • 13.40-14.00 – Mgr Cezary Sobczak, mgr Marcin Engel (Państwowe Muzeum Archeologiczne) – Wczesnośredniowieczny system obronny zespołu osadniczego w Szurpiłach
 • 14.00-14.20 – Mgr Andrzej Gołembnik (Zespół Archeologiczno-Konserwatorski) – Czego nie wiemy o najstarszej historii Płocka – przyczynek do dyskusji o kondycji badań miejskich w Polsce
 • 14.20-14.40 – Mgr Dorota Stabrowska (Muzeum Regionalne w Pułtusku) – Zalążek miasta na wyspie pułtuskiej, Anno Domini 1257
 • 14.40-15.00 – Mgr Mariusz Błoński (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – Dendrochronologia o początkach grodu w Nasielsku
 • 15.00-15.20 – Prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk (Instytut Archeologii UKSW, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Akademia Podlaska) – Czersk – narracja archeologiczna
 • 15.20-15.40 – Mgr Maciej Trzeciecki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – Gród radomski na pograniczu Małopolski i Mazowsza – zarys problematyki badawczej
 • 15.40-16.00 – Mgr Urszula Iwaszczuk (Instytut Archeologii UW) – O czym mówią kości zwierzęce z wczesnośredniowiecznych grodzisk mazowieckich
 • 16.00-16.20 – Mgr Anna Lipiec, Dariusz Wach (Instytut Archeologii UKSW, Instytut Archeologii i Etnologii PAN) – Mazowieckie grodziska z lotu ptaka
 • 16.20-17.00 – DYSKUSJA I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

„Zachowa Pan Konserwator czujność i baczenie…”

Posted in Konferencje with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 27 listopada 2010 by wodolot

Informacja o konferencji w PMA!

Ze strony Państwowego Muzeum Archeologicznego :

„W 2010 roku przypada 90 rocznica powołania Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Z tej okazji Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie wraz z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków organizuje cykl imprez, który ma na celu uczczenie i zaprezentowanie dorobku Grona oraz jego wpływu na współczesne konserwatorstwo.”

więcej na 90lecie.pl

Program obchodów:

Konferencja naukowa

„Zachowa Pan Konserwator czujność i baczenie… 90 rocznica powołania Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych”.
Warszawa dnia 2- 3 grudnia 2010 roku.

Dzień 1 (2.12.2010 r) – Historia konserwatorstwa archeologicznego w Polsce

8.30-9.30 Rejestracja uczestników

9.30-10.30 – Otwarcie konferencji i przemówienia: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Sekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Główny Konserwator Zabytków , Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojciech Brzeziński – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego, Paulina Florjanowicz – Dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Zbigniew Kobyliński – Dyrektor Instytutu Archeologii UKSW

10.30-11.00 – prof. dr hab. Maria Magdalena Blombergowa (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)- Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych: ważny etap starań o opiekę nad zabytkami archeologicznymi.

11.00-11.20 – mgr Marzena Woźny (Muzeum Archeologiczne w Krakowie)- Włodzimierz Demetrykiewicz (1859-1937): teoretyk zagadnień konserwatorskich.

11.20-11.40 – mgr Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Erazm Majewski – pierwszy prezes Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych.

11.40-12.00 – prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Państwowe Grono Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych – pierwsze lata działalności i co dalej.

12.00-12.20 – dr hab. Jolanta Małecka–Kukawka, prof. UMK (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Roman Jakimowicz jako konserwator zabytków archeologicznych.

12.20-12.40 – dr Wojciech Borkowski (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych na okręg kielecko-łódzki.

12.40 – 13.00 – dr Barbara Stolpiak (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i dr Jarmila Kaczmarek (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) – Wielkopolscy Konserwatorzy Zabytków Przedhistorycznych w latach 1919-1939.

13.00-14.00 – przerwa na obiad

14.00-14.20 – mgr Anna Tyniec (Muzeum Archeologiczne w Krakowie) – Działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych na okręg krakowsko-śląski.

14.20 – 14.30 – mgr Teresa Tracz (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Józef Żurowski konserwator, badacz, wykładowca w świetle dokumentów przechowywanych w Państwowym Muzeum Archeologicznym.

14.30-14.50 – mgr Danuta Piotrowska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Archeologia a polityka: ochrona zabytków archeologicznych w kontekście relacji polsko-ukraińskich w II Rzeczypospolitej.

14.50- 15.10 – dr hab. Jan Gurba (Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych na okręg lubelsko-wołyński.

15.10- 15.30 – mgr Anna Grochulska i mgr Marek Zalewski (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) Działalność Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych na okręg polesko-wileński.

15.30-15.50 – przerwa na kawę

15.50-16.10 – prof. dr hab. Zbigniew Wójcik – Współpraca geologów z Państwowym Gronem Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych.

16.10-16.20 – mgr Halina Czubaszek (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Zbiory Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych w PMA.

16.20-16.30 – mgr Ewa Talarek (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Księgozbiór Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych w PMA.

16.30- 16.40 – mgr Barbara Sałacińska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Badania Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych w Złotej pow. Sandomierz.

16.40 – 17.00 dr Wojciech Brzeziński (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) – Państwowe Muzeum Archeologiczne – nowy etap ochrony zabytków archeologicznych w Polsce.

17.00 – 17.20 – dr inż. arch. Andrzej Gaczoł (Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej) – Udział instytucji pozarządowych w II Rzeczypospolitej na Kresach w organizacji wykopalisk i ratowania zabytków archeologicznych ( na przykładzie Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku w latach 1935-1939).

17.20 – 17.30 – Marek Chojnacki – Działalność Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego dr Jakuba Chojnackiego na rzecz ochrony zabytków w Płocku.

17.30 – 17 50 – dr Jacek Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Przemiany organizacyjne i doktrynalne konserwatorstwa archeologiczne w Polsce po II wojnie światowej.

17.50- 18.30 – dyskusja

Dzień 2 (3.12.2010) – Aktualne problemy konserwatorstwa archeologicznego w Polsce

9.30-10.00 – Referat wprowadzający 1:) mgr Paulina Florjanowicz (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków),- Aktualne wyzwania konserwatorstwa archeologicznego.

10.00-10.30 Referat wprowadzający 2):prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)- Aktualne problemy zarządzania dziedzictwem archeologicznym w Polsce.

10.30-11.00 Prof. dr hab. Jacek Lech (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie) – Krzemionki Opatowskie i inne: stan konserwatorstwa archeologicznego w Polsce w świetle ochrony prehistorycznych kopań krzemienia w latach 1960-2010.

11.00-11.30 – Przerwa na kawę i przeniesienie się uczestników konferencji do wybranych grup tematycznych

11.30-13.30 – Obrady w ramach pięciu paneli tematycznych:

Panel 1. Skuteczność obowiązującego prawa w dziedzinie ochrony dziedzictwa archeologicznego
moderator dyskusji: dr Marek Rubnikowicz (Muzeum Okręgowe w Toruniu)
słowo wstępne: mgr Michał Grabowski (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), mgr Piotr Szpanowski (Muzeum Pałac w Wilanowie)

Panel 2. Organizacja służby konserwatorstwa archeologicznego i możliwości jej działania w aktualnej sytuacji
moderator dyskusji: dr Jacek Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
słowo wstępne: mgr Jacek Koj (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Katowice), mgr Aleksander Starzyński (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Poznań)

Panel 3. Archeologia przedinwestycyjna: aspekty prawne i organizacyjne
moderator dyskusji: mgr Jakub Wrzosek (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków),
słowo wstępne: prof. dr hab. Sławomir Kadrow (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie), przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Panel 4. Edukacja na rzecz dziedzictwa archeologicznego
moderator dyskusji: dr Wojciech Brzeziński (Państwowe Muzeum Archeologii w Warszawie)
słowo wstępne: dr Rafał Zapłata (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), mgr Bartosz Skaldawski (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków)

Panel 5. Czarna archeologia: przestępstwa przeciwko dziedzictwu archeologicznemu i sposoby zapobiegania im
moderator dyskusji: dr Maciej Trzciński (Muzeum Miejskie we Wrocławiu)
słowo wstępne: mgr Marcin Sabaciński (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), mgr Ewa Banasiewicz-Szykuła (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie)

13.30-14.30 – Przerwa obiadowa

14.30-15.30 – Moderatorzy grup tematycznych referują wyniki dyskusji i przedstawiają projekt dokumentu końcowego

15.30-17.00 – Dyskusja plenarna nad dokumentem końcowym

17.00-17.30 – Ostateczna redakcja i przyjęcie dokumentu końcowego konferencji

17.30 – Zakończenie konferencji

%d blogerów lubi to: