Archiwum dla Grudzień, 2011

Wesołych Świąt

Posted in Kołowe wiadomości on 24 grudnia 2011 by wodolot

Silk Road – Yuezhi Surface Survey Project. Polsko-chiński projekt badań nieinwazyjnych.

Posted in Yuezhi Surface Survey Project with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 16 grudnia 2011 by wodolot

Archeolodzy Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowują się do rozpoczęcia badań nieinwazyjnych i to nie byle gdzie, bo na terenie Kotliny Kaszgarskiej, czyli na przebiegu Jedwabnego Szlaku. Projekt powstaje przy współpracy z Muzeum Narodowym w Pekinie. Prezentujemy informacje o projekcie nadesłane przez polskich badaczy, Kaspra Hanusa i Emilię Smagur z Zakładu Archeologii Klasycznej UJ.

Celem nowego, polsko – chińskiego projektu badawczego Silk Road – Yuezhi Surface Survey Project jest przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych na terenie Kotliny Kaszgarskiej w prowincji Sinciang. Teren ten jest niezwykle ważny z archeologicznego punktu widzenia. Przez tysiące lat odgrywał kluczową rolę w relacjach handlowych i kulturowych pomiędzy Chinami i Azją Centralną, a także imperiami świata klasycznego. Ta najbardziej wysunięta na zachód część Chin, przecięta Jedwabnym Szlakiem, kryje wiele zaskakujących stanowisk, mogących rzucić nowe światło na stare teorie.

Celem projektu jest poszukiwanie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących organizacji i kontroli handlu, a także przenikania się i wymiany idei religijnych, praktyk kultowych, stylów w sztuce oraz innych aspektów wymiany kulturowej pomiędzy Wschodem i Zachodem. Tematem przewodnim jest Imperium Kuszanów, które w czasie panowania Wielkich Kuszanów było jedną z czterech potęg świata starożytnego, obok Chin, Partii i Rzymu. Zasięg terytorialny Imperium Kuszanów wciąż nie jest dokładnie znany, podobnie jak zasięg jego wpływów, jednak badania na stanowiskach takich jak chociażby Karadong poświadczają wpływy kuszańskie oraz wpływy Szkoły Gandhary w tamtym rejonie. Kuszanowie swoją potęgę zawdzięcza właśnie kontroli nad szlakiem handlowym, a ich protoplaści – Yuezhi – zamieszkiwali teren Kotliny Kaszgarskiej na długo przed swą migracją na zachód.

W ramach badań planuje się zastosowanie metod nieinwazyjnych, z wykorzystaniem nowych narzędzi metodologicznych oraz dotychczas stworzonych baz danych GIS, zdjęć satelitarnych i lotniczych.

Badania prowadzone będą przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Narodowe w Pekinie. Ze strony polskiej koordynatorami są Emilia Smagur, doktorantka w Zakładzie Archeologii Klasycznej oraz Kasper Hanus, obecnie przygotowujący pracę licencjacką na temat zastosowania technologii LiDAR w badaniach archeologicznych. W listopadzie dyrektorzy obu instytucji podpisali listy intencyjne. W kwietniu planowane jest spotkanie w Pekinie w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Mapa 1  – Obszar Basenu Tarimskiego i Pustyni Takla Makan. Kotlina Kaszgarska znajduje się w północno-zachodnim narożniku tego obszaru (źródło: Wikimedia Commons).

Archeolodzy UJ niniejszym dołączą do grona badaczy, którym nie straszna była Pustynia Takla Makan i trudy podróży oraz panujące na miejscu warunki pogodowe. Od końca XIX wieku poszukiwano zaginionych miast Szlaku Jedwabnego, który rozdzielał się w rejonie Kotliny Kaszgarskiej na północny biegnący u podnóża Tien-Szan i południowy biegnący u podnóża Kunlun. Wraz z postępem technologicznym dostępne stały się nowe metody badawcze, które – miejmy nadzieje – zaowocują nowymi sensacyjnymi odkryciami również w wieku XXI. Życzymy powodzenia polskim archeologom na Jedwabnym Szlaku i trzymamy za nich kciuki.

Serwis „Wod.o.Lot” obejmie Silk Road – Yuezhi Surface Survey Project patronatem medialnym. O postępach w realizacji projektu będzie można przeczytać na naszej stronie oraz na stronie projektu na Facebooku.

(MJ)

Prospekcja lotnicza z fotela – przetestuj program

Posted in Ciekawostki, Sekcja lotnicza with tags , , , , , , , , , , , , , , on 14 grudnia 2011 by wodolot

http://tag.archeolot.net – kliknij by przejść do strony

Uruchomiliśmy nową ciekawą aplikację na stronie archeolot.net.

Każdy z Was może teraz osobiście przetestować pierwszą wersję programu do oznaczania obiektów archeologicznych na zdjęciach lotniczych i satelitarnych i wysłać swoje uwagi do twórcy.Informacje o tym przedsięwzięciu pojawiły się już na Archeowieściach:

Przy pomocy tej aplikacji każdy będzie mógł spróbować swoich sił jako archeolog lotniczy i wyszukiwać oraz oznaczać na zdjęciach ślady po dawno już nieistniejących budowlach.

Ślady te zazwyczaj mają formę wyróżników wegetacyjnych, które powstają gdy położone zaraz pod powierzchnią ziemi obiekty archeologiczne powodują różnice we wzroście i barwie roślin. Druga często spotykana grupa śladów to wyróżniki glebowe, które można z grubsza określić jako różnice w kolorze ziemi.

Program jest wzorowany na serwisie http://www.zooniverse.org, na którym ludzie z całego świata analizują zdjęcia kosmosu (np. klasyfikują galaktyki na zdjęciach z teleskopu Hubble’a) i tym samym opracowują ogromną ilość danych. Dziś łatwo o dane (zdjęcia kosmosu czy zdjęcia powierzchni Ziemi), ich ilość jest wręcz przytłaczająca i naukowcy nie są w stanie przeanalizować wszystkiego.

Wszelkie uwagi i komentarze można zamieszczać poniżej lub kontaktując się mailowo z autorem programu (wroniasty at gmail.com).

(PW)

Pottery and chronology of the Early Iron Age in Central Asia – warsztaty dn. 14.12.2011 w IA UW

Posted in Konferencje with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 14 grudnia 2011 by wodolot

W dniu dzisiejszym, tj. 14.12.2011 odbędą się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego warsztaty poświęcone ceramice i zagadnieniu chronologii wczesnej epoki żelaza terenu Azji Centralnej. Warsztaty organizują IAUW oraz Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego a dofinansowana jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „upowszechnianie nauki”. Poniżej prezentujemy program.

Pottery and chronology of the Early Iron Age in Central Asia

Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (Szkoła Główna)
sala 2.10, I piętro
środa 14.12.2011

10.30–10.55
Johanna Lhuillier
The Early Iron Age in Koktepe (Northern Sogdiana): Pottery and Chronology

11.00–11.25
Nikolaus Boroffka, Leonid Sverchkov
Yaz I, II and III Pottery from Bandikhan (Uzbekistan). General Characteristics and Chronology

11.30–12.00 przerwa

12.00–12.25
Victor Sarianidi
«Painted Pottery Culture» of Yaz Depe

12.30–12.55
Johanna Lhuillier, Amance Dupont-Delaleuf
The Middle and Late Iron Age in Ulug-depe: a Typo-Chronological and Technological Study of the Yaz II-III Ceramic Complexes

13.00–13.25
Marcin Wagner
Pottery from the Sarakhs Oasis in Southern Turkmenistan

13.30–14.00 dyskusja

Program warsztatów można pobrać bezpośrednio ze strony IA UW tutaj (*.pdf 591 KB).

(MJ)

Non-textual Marking Systems in Ancient Egypt – konferencja 16-18.12.2011

Posted in Konferencje with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 13 grudnia 2011 by wodolot

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję w dniach 16-18 grudnia 2011 Non-textual Marking Systems in Ancient Egypt. Na trzydniowej konferencji referaty wygłoszą naukowcy z Polski oraz goście z zagranicy. Poniżej prezentujemy jej program.

Non-textual Marking Systems in Ancient Egypt

16-18 grudnia 2011
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (Szkoła Główna)
sala 2.10 (I piętro)

16.12.2011, piątek

13.30 – 15.00
Sławomir RZEPKA, Anna WODZIŃSKA – Otwarcie konferencji

1. Kamil O. KURASZKIEWICZ, Marks on Netjerykhet’s blue tiles
2. Petra ANDRÁSSY, Old Kingdom Team marks and Rock inscriptions in palaeographic comparison

15.00 – 15.30 przerwa

15.30 – 17.30
1. Laure PANTALACCI, ”Pseudo-hieroglyphs” on Late Old Kingdom/First Intermediate Period seals
2. Harco WILLEMS, Cylinder seals of the Lower Classes
3. Anna WODZIŃSKA, Potmarks on Old Kingdom bread molds and their significance in domestic contexts

18.00 obiad

17.12.2011, sobota

9.30-11.30
1. Athena VAN DER PERRE, Quarry Marks of the Amarna Period in Dayr Abu Hinnis
2. Julia BUDKA, Pot marks on New Kingdom amphorae from the Oasis – the case of Umm el-Qaab
3. Andrzej NIWIŃSKI, Secondary motifs in the coffin decoration of the 21st Dynasty: state of research and some new observations

11.30 – 12.00 przerwa

12.00 – 14.00
1. Andreas DORN, 120 Namenszeichen aus der Mitte der 20. Dynastie. Für jeden Arbeiter aus Deir el-Medine ein Zeichen
2. Kyra VAN DER MOEZEL, A preliminary approach to the nature of the workmen’s marks at Deir el-Medina
3. Daniel SOLIMAN, The historical and functional context of the Eighteenth Dynasty marks ostraca from the Theban Necropolis

14.00 – 15.30 przerwa na lunch

15.30 – 17.00
1. Sławomir RZEPKA, Personal marks in Theban graffiti
2. Ben HARING, Universal characteristics of the necropolis workmen’s marking system

18.12.2011, niedziela

9.30-11.30
1. Teodozja RZEUSKA, A rope that marked the way
2. Dawid WIECZOREK, Building dipinti in the Hatshepsut and Tuthmosis III Temples at Deir el-Bahari: Summarising Four Seasons of Work
3. Stephen P. HARVEY, Stamping, marking, and tallying: Construction, agency, and identity at the start of Dynasty 18

11.30 – 12.00 przerwa

12.00 – 14.00
1. Adam ŁUKASZEWICZ, Arithmoi and semeia. Some signs and symbols in Roman Egypt
2. Maria FRONCZAK, Meroitic Potmarks
3. Frank KAMMERZELL, [tytuł zostanie podany w terminie późniejszym]

Program konferencji można pobrać bezpośrednio ze strony IAUW tutaj (*.pdf ).

(MJ)

Ile kurhanów widać na tym zdjęciu?

Posted in Ciekawostki, Sekcja lotnicza, Sekcja nieinwazyjna, W obiektywie Google Earth with tags , , , , , , , , , , , on 7 grudnia 2011 by wodolot
luty 2008 – kliknij by powiększyć

Siedzenie przed komputerem bywa czasem konstruktywne. Jakiś czas temu przeglądając „bezsensownie” zdjęcia w Google Maps natknąłem się na kolejne już stanowisko archeologiczne.

Niedaleko Kollnbrunn (w Austrii) zdjęcie satelitarne (dostępne w Google Maps) ujawniło stanowisko archeologiczne z kurhanami. Zdjęcie zostało wykonane 11 lutego 2008r. przez satelitę GeoEye. Jako „wyzwanie fotointerpretacyjne” zachęcam do zamieszczania (w komentarzach) odnośników do Waszych obrysów widocznych obiektów. Chodzi głównie o owalne struktury widoczne jako wyróżniki glebowe – są to relikty kurhanów.

Warto też się przyjrzeć jak warunki atmosferyczne, cykl wegetacyjny czy rodzaj uprawy wpływa na wykrywalność tych samych obiektów. W tym celu bardzo przydatne są zdjęcia archiwalne dostępne w Google Earth.

sierpień 2001

kwiecień 2003

czerwiec 2004 - uwaga na tym zdjęciu widoczne są owalne obiekty jako wyróżniki wegetacyjne.

lipiec 2004 - zdjęcie zrobione miesiąc później, obiekty archeologiczne cały czas są widoczne.

listopad 2006

Rozwiązanie zagadki w przyszłym tygodniu. Jeżeli kogoś jeszcze interesuje ile archeologii kryje się w obiektywie Google Earth to zachęcam do przeczytanie artykułu Prospekcja z fotela.

(PW)

Dzień Archeologii Podwodnej na UW

Posted in Konferencje, Sekcja podwodna with tags , , , , , , , , , , , , on 6 grudnia 2011 by wodolot

16 grudnia (piątek) 2011 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) odbędą się obchody Dnia Archeologii Podwodnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Od godz. 10.30 będzie miała miejsce seria wykładów (szczegóły w harmonogramie), a o godz. 13.00  nastąpi otwarcie wystawy fotograficznej pt. ” Najgłębsze tajemnice planety. Polska eksploracja podwodna„.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy!

Harmonogram obchodów

(MB)

%d blogerów lubi to: