Archiwum dla Czerwiec, 2011

Warsztaty o ceramice okresu Starego Państwa – pełny program

Posted in Konferencje with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 28 czerwca 2011 by wodolot

Początek lata jest w Warszawie tradycyjnie miesiącem egiptologicznym, zatem w dniach 4-6 lipca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się drugie międzynarodowe spotkanie poświęcone ceramice Starego Państwa starożytnego Egiptu zatytułowane Old Kingdom Pottery Workshop. Warsztaty organizowane są przez Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW oraz Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Poniżej prezentujemy program.

Miejsce: Instytut Archeologii UW (Szkoła Główna), Krakowskie Przedmieście 26/28, Sala 2.09
Data: 4-6 lipca

Old Kingdom Pottery Workshop
Warsztaty o ceramice okresu Starego Państwa

4 lipca

9.00-9.30 Rejestracja

9.30-10.00 Włodzimierz Godlewski, Teodozja I. Rzeuska, Anna Wodzińska
Otwarcie warsztatów

10.00-10.30 Vera Müller
The Application of the Potter’s Wheel during the 1st Dynasty

10.30-11.00 Przerwa

11.00-11.30 Rita Hartmann
Pottery from the Royal Tombs of Peribsen and Ninetjer

11.30-12.00 Gaëlle Bréand
The Corpus of Potmarks from the Predynastic Collection of the Musée des Antiquités Nationales (Saint-Germain-en-Laye, France)

12.00-12.30 Magdalena Sobas
The Special Interest to Early Dynastic Pottery – the View from Tell el-Farkha, Western Kom

12.30-14.00 Przerwa

14.00-14.30 Marcin Czarnowicz
Imitations of Foreign Pottery in Naggadian Repertoires

14.30-15.00 Mariusz Jucha
Naqada III – Old Kingdom Pottery in the Nile Delta: a View from Tell el-Murra, Tell Abu el-Halyat, Tell el-Akhdar, Tell Gez. el-Faras, Minshat Radwan

15.00-15.30 Eliot Braun, Yigael Israeli i Daniel Varga
Egyptians at Amatzia? More Egyptian Material Culture Finds from the Judean Piedmont, Israel

15.30-16.00 Przerwa

16.00-16.30 E. Christiana Köhler
About Trying to Fill a Black Hole – Pottery of the 2nd Dynasty from Helwan

16.30-17.00 Amber Hood
The Transition into the Old Kingdom as Evidenced in the Ceramic Record: A View from Helwan

5 lipca

9.30-10.00 Laurel Flentye
Giza in the Fourth Dynasty: The Representation of Pottery and Stone Vessels in Tomb Decoration with Reference to the Archaeological Evidence

10.00-10.30 Stan Hendrickx i Stefanie Vereecken
The Pottery from the Early Old Kingdom Settlement at Elkab

10.30-11.00 Przerwa

11.00-11.30 Svetlana Malykh
The Old Kingdom Votive Pottery from Giza: Features of Manufacturing as Possibilities for Dating

11.30-12.00 Agnieszka Mączyńska
Were Spinning Bowls Used in the Predynastic Period? Finds from Tell el Farkha

12.00-12.30 Christian Knoblauch
The Abydos Ceramics Industry in the 6th Dynasty (University of Michigan Expedition to Abydos)

12.30-14.00 Przerwa

14.00-14.30 Teodozja I. Rzeuska
Two marls, Two Kingdoms

14.30-15.00 Valérie Le Provost
End of Old Kingdom Pottery in Ayn Asil. The Unpublished Ceramic Material of the Precincts Area

15.00-15.30 Sarah Sterling
The Economic Implications of Patterns of Ceramic Vessel Similarity in Old Kingdom Egypt

15.30-16.00 Przerwa

16.00-16.30 Guy Lecuyot
Quelques céramiques de l’Ancien Empire provenant du secteur du mastaba d’Akhethetep à Saqqara

16.30-17.00 Katarina Arias Kytnarová
Early Old Kingdom in the Cemeteries of Abusir South – the Case of Ceramics

6 lipca

9.00-9.30 Aleksandra Księżak
‚prt Bread Moulds during the Old Kingdom. Form, Function and Iconography

9.30-10.00 Leslie Anne Warden
Beer Jars, Bread Moulds, and Economic Implications

10.00-10.30 Stefanie Vereecken – temat wystąpienia zostanie dopiero ogłoszony

10.30-11.00 Przerwa

11.00-11.30 Anna Wodzińska
Local versus Imported Pottery from Heit el Ghurab, Giza

11.30-12.00 Herman Genz
Recent Developments in Early Bronze Age Pottery Studies in Lebanon and the Question of Ceramic Exports to Old Kingdom Egypt

12.00-12.30 Karin Sowada
Levantine Imports: Problems and Priorities

12.30-14.00 Przerwa

14.00-14.30 Bettina Bader
Change of Style or Change of Time?

14.30-15.00 Andrea Kilian
A Short Overview of the Asyutian Pottery of the First Intermediate Period/Middle Kingdom

15.00-15.30 Martin Odler
The Potter’s Wheel of the Old Kingdom: Do We Get What We See?

15.30-16.00 Przerwa

16.00-16.30 Sarah Doherty
Scrapes, Strings & Striations: Replicating Ancient Egyptian Wheelmade Pottery

16.30-17.00 Teodozja I. Rzeuska i Anna Wodzińska
Zamknięcie sesji

Program konferencji można pobrać również ze strony ArcheologiaEgiptu.pl lub bezpośrednio  tutaj (PDF 65KB).

(MJ)

„Nowoczesna dokumentacja nieruchomych zabytków archeologicznych”

Posted in Ciekawostki, Sekcja lotnicza, Sekcja nieinwazyjna with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 18 czerwca 2011 by wodolot

Ortofotomapa grodziska w Grodzisku, gm. Grębków (źródło: strona NID).

Nawiązując do poprzedniego wpisu: na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa pojawiła się informacja o badaniach dokumentacyjnych na wczesnośredniowiecznych grodziskach (w Samborach, Wiznie i Grodzisku), których celem było sporządzenie modelu 3D terenu oraz ortofotomap.

Badania zostały wykonane  w ramach prowadzonego od dwóch lat programu weryfikacji i dokumentacji zabytków rejestrowych zagrożonych intensywną gospodarką rolną.

Efekty pracy zostaną również wykorzystane dla potrzeb projektu CARARE, w którym bierze udział Narodowy Instytut Dziedzictwa. Pozyskane materiały będą udostępniane w powstającym portalu Europeana.

Dokumentacja jest dostępna dla „zainteresowanych badaczy” w Dziale Archeologii NID (archeologia@nid.pl; tel. 22 831-16-13).

Więcej informacji w artykule na stronie NID.

W kwietniu br. wykonano serię zdjęć z powietrza oraz pomiary geodezyjne wczesnośredniowiecznych grodzisk w Samborach, gm. Wizna i Grodzisku, gm. Grębków, służące do stworzenia zaawansowanej dokumentacji trójwymiarowej oraz fotogrametrycznej terenu. Narodowy Instytut Dziedzictwa podjął decyzję o konieczności wykonania nowoczesnej, kompleksowej dokumentacji obiektów oraz przestrzeni pomiędzy nimi w wyniku prowadzonego od dwóch lat programu weryfikacji zabytków rejestrowych.

(PW)

Fotogrametria w Samborach i Grodzisku

Posted in Ciekawostki, Sekcja lotnicza, Sekcja nieinwazyjna with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 16 czerwca 2011 by wodolot

Na fotoblogu Mirona Bogackiego pojawiły się dwa filmy ilustrujące badania lotnicze na dwóch stanowiskach archeologicznych: na grodzisku w Samborach i na grodzisku w … Grodzisku.

Filmy pokazują jak wygląda krok po kroku rektyfikacja zdjęć lotniczych.  Za pomocą oprogramowania do fotogrametrii zrobiono z nich ortofotomapy, a na podstawie zdjęć zrobiono trójwymiarowe modele terenu.

Rektyfikację zdjęć bardzo ułatwia wcześniejsze umieszczenie w terenie znaczników (fotopunktów; przeważnie są to białe krzyżyki), które są na tyle duże, ze widać je na zdjęciu nawet z dużej odległości. Następnie domierza się ich pozycję geodezyjnie (tu wykorzystano GPS RTK).

Ryc. 1 Grodzisko w Samborach znajduje się przy ujściu Biebrzy do Narwi . Na podstawie badań wykopaliskowych wydatowano funkcjonowanie warowni na XI-XIII wiek.

Ryc. 2 Grodzisko (jakżeby inaczej w Grodzisku) z XI wieku znajduje się na wysokiej skarpie Liwca. Obecnie widoczne w terenie są jedynie relikty wałów, które okalają obszar 5-ciu hektarów.

W kwietniu wraz z Michałem Dąbskim oraz Wiesławem Małkowskim fotografowaliśmy z balonu we wsi Grodzisko w gminie Grębków. Nazwa wsi celnie wskazywała na pozostałości dawnego grodu. Grodzisko położone jest nad rzeką Liwiec. Ma kształt zbliżony do serca. Moje zdjęcia i pomiary geodezyjne Wieśka posłużyły do opracowania fotogrametrycznego. Na filmie można obejrzeć możliwości przetwarzania i analizowania zebranych danych, a także numeryczny model pokrycia terenu oraz wirtualne panoramy 360 stopni. Jak zwykle posłużyliśmy się naszym balonem helowym, który wyniósł zdalnie sterowany aparat w górę. Oprócz obszaru samego grodu udało się również zadokumentować część podgrodzia, na którym znajduje się współczesna wieś. Praca została wykonana na zamówienie NID – www.zabytek.pl.

Grodzisko położone jest w malowniczym miejscu połączenia rzek Biebrzy i Narwi. Fotografowaliśmy na początku maja zaraz po zazielenieniu się drzew. Do wykonania zdjęć posłużył aparat podwieszony pod latawcem. Pomiary geodezyjne wykonał Wiesław Małkowski. Fotogrametryczne opracowanie składa się z sześciu stereopar zdjęć i obejmuje znaczny obszar dookoła gródka. Na filmie pokazane są zdjęcia, numeryczny model pokrycia terenu oraz możliwości analizy zebranych danych. Dodatkowo ze zdjęć stworzyłem panoramę okolic grodziska 360 stopni. Praca została wykonana na zamówienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa – www.zabytek.pl.

(PW)

Black Sea Studies

Posted in Ciekawostki, Sekcja podwodna with tags , , , on 15 czerwca 2011 by wodolot

Wakacje za pasem, a przed nami badania podwodne w Fanagorii (Rosja).  Dlatego dla wszystkich zainteresowanych regionem Morza Czarnego, nie tylko w kontekście badań podwodnych, prezentujemy materiały konferencyjne i monografie Black Sea Studies (BSS) dostępne w wersji on-line  na stronie Danish National Research Foundation’s Centre for Black Sea Studies.

 

(MB)

Polacy nad Nilem – coroczne sympozjum naukowe (13-15 czerwca)

Posted in Konferencje with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 10 czerwca 2011 by wodolot

W dniach 13-15 czerwca 2011 odbędzie się sympozjum Polacy nad Nilem – sezon 2010-2011 organizowane przez Zakład Archeologii Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Sympozjum odbywać się będzie w sali 2.09 Instytutu Archeologii UW (budynek Szkoły Głównej) na Kampusie Centralnym, Krakowskie Przedmieście 26/28. Poniżej prezentujemy program konferencji.

Fot. 1 – Misje polskie i zagraniczne w których uczestniczyli Polacy w Egipcie w sezonie 2010-11 (źródło: materiały prasowe organizatora).

Ponadto, drugiego dnia sympozjum, we wtorek 14 czerwca o godzinie 18:30 na zakończenie obrad będzie miał miejsce wykład o najnowszych odkryciach dotyczących morskiego szlaku kupieckiego z Indii do świata Ptolemeuszy i Rzymian pt. An Ancient Merchant’s Journey from India to Alexandria wygłoszony przez prof. Stevena E. Sidebothama z University of Delaware.

Fot. 2 – Prof. Steven E. Sidebotham (źródło: University of Delaware).

Profesor Sidebotham jest archeologiem, numizmatykiem, członkiem zespołu badawczego British Association for South Asian Studies. Był uczestnikiem badań archeologicznych w Egipcie, Libii, Tunezji, Jemenie, Izraelu, Jordanii, Arabii Saudyjskiej i Indiach. Od wielu lat jest współkierownikiem misji amerykańsko-holenderskiej a od 2008r. polsko-amerykańskiej w Berenike nad Morzem Czerwonym. Uznawany jest za jednego z czołowych specjalistów od Pustyni Wschodniej w Egipcie. Znawca zagadnień związanych z handlem rzymskim w rejonie Morza Czerwonego i Oceanu Indyjskiego. Autor książek m.in. o historii wojskowości w antyku, gospodarce rzymskiego Egiptu, archeologii Pustyni Zachodniej i antycznego handlu morskiego z Dalekim Wschodem.

Poniedziałek 13 czerwca

Godz. 9:30-11:30
Włodzimierz Godlewski, Sławomir Rzepka
Otwarcie sesji.
1. Kamil O. Kuraszkiewicz
Sakkara – kampania 2010.
2. Fabian Welc
Badania geoarcheologiczne, Sakkara 2010.
3. Włodzimierz Godlewski
Dongola 2011.
4. Dobrochna Zielińska
Malowidła z Sali tronowej w Dongoli – konserwacja i dokumentacja.
Przerwa: 11:30-12:00

Godz. 12:00-14:10
1. Krzysztof Ciałowicz, Marek Chłodnicki
Tell el-Farcha w sezonie 2011.
2. Mariusz Jucha
Badania wykopaliskowe na stanowisku Tell el-Murra – sezon 2011.
3. Sławomir Rzepka
Twierdza z czasów Ramzesa II w Tell el-Retaba. Wyniki sezonu 2010.
4. Łukasz Jarmużek
Stajnia czy obora. Zagadkowa budowla z III Okresu Przejściowego w Tell el-Retaba.
Przerwa: 14:10-15:30

Godz. 15:30 – 18:00
1. Andrzej Niwiński
Sarkofag z 21 Dynastii: projekty: edytorski i ikonograficzny.
2. Anna Południkiewicz
Wykopaliska francuskie w Bawit.
3. Iwona Zych, Anna Kotarba-Morley
Berenike 2011: nowe badania w zatoce portowej.
4. Robert Mahler
Kom el-Dikka – badania antropologiczne.
5. Adam Jegliński
Znalezisko tetradrachm z czasów Dioklecjana i tarowanie term – rozwiązanie zagadki.

Wtorek 14 czerwca

Godz. 9:30-11:30
1. Tomasz Herbich
Polskie badania geofizyczne w Egipcie i Sudanie w sezonie 2010/2011.
2. Bogdan Żurawski
Banganarti i Selib, wykopaliska sezonu 2011.
3. Agata Deptuła
Banganartii Selib 2011, materiały epigraficzne.
4. Andrzej Ćwiek
Tajemnica w świątyni Hatszepsut.
Przerwa: 11:30-12:00

Godz 12:00-14:10
1. Grzegorz Ochała
Systemy chronologiczne Nubii chrześcijańskiej.
2. Monika Dolińska
Misja Totmesa III w Deir el-Bahari 2011 – krótki raport.
3. Jacek Kabaciński
Badania Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w południowym Egipcie w sezonie 2011.
4. Agnieszka Czekaj-Zastawny, Jacek Kabaciński
Nowe cmentarzysko neolityczne w rejonie Gebel Ramiah (Pustynia Zachodnia, Egipt).
5. Andrzej Niwiński
Komunikat dla zainteresowanych członkostwem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Egiptologów.
Przerwa: 14:10-15:30

Godz. 15:30-18:00
1. Mahmoud El-Tayeb
Early Makuria Research project. El-Zuma 2011.
2. Anna Wodzińska
Ceramika a piekarnia. Określenie funkcji Pomieszczeń piekarni w rejonie AA wioski robotników w Gizie.
3. Tomasz Górecki
Badania w eremie koptyjskim w Gurna (grobowiec TT 1151 i 1152) w sezonie 2011.
4. Barbara Czaja-Szewczyk
Tkaniny z eremu koptyjskiego w Sheikh abd el Gurna.
5. Anna Drzymuchowska
Wykopaliska w Marei w sezonie 2009 i 2010.

Godz. 18:30-19:30
Steven E. Sidebotham (University of Delaware, USA)
An Ancient Merchant’s Journey from India to Alexandria.

Środa 15 czerwca

Godz. 9:30-11:30
1. Rafał Czerner
Szesnasty sezon prac Polsko-Egipskiej Misji Konserwatorskiej w Marinie El Alamein.
2. Grażyna Bąkowska-Czerner
Odkrycia archeologiczne na terenie term rzymskich w Marinie El Alamein.
3. Włodzimierz Godlewski
Naqlun 2010.
4. Marzena Ożarek
Badania antropologiczne na Cmentarzu A w Naqlun.
Przerwa: 11:30-12:00

Godz. 12:00-14:10
1. Ewa Kuciewicz, Michał Kobusiewicz
Sztuka naskalna oazy Dachla sezon 2010/2011.
2. Przemysław Bobrowski, Michał Kobusiewicz, Maciej Jórdeczka, Marek Chłodnicki, Krzysztof Pluskota
Badania stanowiska Bir Nurayet w Górach Morza Czerwonego (północno-wschodni Sudan) w sezonie 2010.
3. Teodozja Rzeuska
Asjut 2010 – nekropola na skrzyżowaniu dwóch światów
4. Dorota Dzierzbicka
Wino w Egipcie grecko-rzymskim
Przerwa: 14:10-15:30

Godz. 15:30-18
1. Mariusz Drzewiecki
Polsko-Sudański projekt Fortece Sudanu, sezon 2011.
2. Piotr Maliński
Badania etnograficzne w północnym i zachodnim Sudanie – sezon 2011.
3. Marta Sankiewicz
…żyje i panuje. Symbolika znaków anch i szen w świątyni Hatszepsut.
4. Olga Białostocka
Świątynie milionów lat w świetle starszych modeli architektonicznych. Dsr-dsrw jako świątynia odrodzenia boskiego k3.
5. Włodzimierz Godlewski
Stulecie polskich badań w Nubii.

Program można pobrać bezpośrednio ze strony IA UW pod tym linkiem (*.pdf 1,03Mb).
Szczegóły dotyczące poszczególnych misji archeologicznych w tym i ubiegłych sezonach można znaleźć na stronie: Polacy Nad Nilem.

(MJ)

W obiektywie Google Earth: Muzea i stanowiska archeologiczne Turcji (plik *.kmz z ponad 400 znacznikami)

Posted in Archeologiczny Przewodnik Muzealny, Ciekawostki, Sekcja lotnicza, W obiektywie Google Earth with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 7 czerwca 2011 by wodolot

Prezentujemy jeden z owoców zeszłorocznej Ekspedycji Antropologiczno-Archeologicznej: Turcja 2010, którym jest swoiste kompendium wiedzy na temat archeologicznych stanowisk i jednostek muzealnych z terenu Turcji. Stworzony w programie Google Earth plik *.kmz zawiera ułożone alfabetycznie znaczniki, dzięki którym możliwe jest dokładne zapoznanie się z lokalizacja danego stanowiska czy konkretnego obiektu. Zawarliśmy w nim ponad 70 jednostek muzealnych bądź to o charakterze czysto archeologicznym, bądź zawierającym działy historyczne i kolekcje znalezisk archeologicznych.

Fot. 1 – Turcja w znacznikach.

Trzonem zbioru znaczników jest jednak prawie 400 stanowisk archeologicznych, wśród których są jaskinie z osadnictwem paleolitycznym, miasta antyczne, wzgórza osadnicze – telle, cytadele, zamki i twierdze, monastyry (w tym skalne) i kościoły, grobowce, nekropole, teatry, hipodromy, świątynie, porty, wolno stojące posągi, akwedukty, mosty, sanktuaria, reliefy skalne i wiele innych.

Fot. 2 – Dzięki znacznikom można w szybki i łatwy sposób zaplanować trasę zwiedzania każdego…

Fot. 3 – …miasta, niezależnie od poziomu skomplikowania labiryntu ulic.

Zachęcamy do udania się z Wodolotem na wirtualną podróż po Azji Mniejszej. Od sanktuarium Apolla w Gulpinar na zachodnim wybrzeżu, po Durupinar – popularnie określanego mianem miejsca spoczynku Arki Noego. Od Synopy na północy, znanej już w czasach Hetytów jako Sinuwa, po monastyr św. Szymona w Dagduzu na południu. Fantastyczne krainy o bogatej historii, takie jak Pizydia, Cylicja czy Kapadocja leżą w zasięgu kliknięcia myszki.

Plik do pobrania znajduje się pod każdym z następujących adresów:

Wrzuta
(aktualizacja 4 II 2012: w związku z usunięciem pliku z serwisów Rapidshare i Hostuje, oraz zamknięcia serwisu Megaupload pozostawiamy link do pliku na serwisie Wrzuta)

Aby otworzyć wirtualny przewodnik archeologiczny po Azji Mniejszej wystarczy zapisać plik na dysku, a następnie otworzyć go w programie Google Earth. Alternatywnie można otworzyć plik poprzez odpowiednią opcję w górnym menu Plik->Otwórz… Po otworzeniu plik będzie widniał w panelu bocznym po lewej stronie w oknie Miejsca jako „Wodolot – Stanowiska – Turcja”. Zapisany zostanie początkowo w Miejscach Tymczasowych i bez zapamiętania konieczne będzie otwieranie pliku za każdym uruchomieniem programu. Aby utrwalić plik w programie, należy przeciągnąć go z Miejsc Tymczasowych w Moje Miejsca.

Fot. 4 – Otwieranie pliku w programie Google Earth.

Fot. 5 – Początkowo katalog ze znacznikami zapisany zostanie w Miejscach Tymczasowych.

Fot. 6 – Aby go utrwalić, należy przeciągnąć na górę w oknie Miejsca do katalogu Moje Miejsca.

Aby zobaczyć znaczniki, należy zaznaczyć kwadracik przy nazwie katalogu. Muzea znajdują się w osobnym folderze (widocznym po rozwinięciu), a wszystkie miejsca ułożono w porządku alfabetycznym, dzięki czemu można łatwo znaleźć pożądane miejsce. Znaczniki noszą nazwy antycznych miejsc, często z kilkoma wariantami językowymi a w nawiasie podano współczesną, turecką nazwę. Z przyczyn technicznych nazwy nie zawierają tureckich znaków diakrytycznych. Każdy ze znaczników jest krótko opisany, podając charakter danego obiektu lub miejsca. Muzea oznaczono ikoną domu a miejsca o charakterze archeologicznym pinezkami.

Google Earth oferuje wiele możliwości wykraczających ponad tylko oglądanie zdjęć satelitarnych. Dzięki zintegrowaniu z serwisem Panoramio, w którym możliwe jest nadawanie zdjęciom koordynatów geograficznych (geotagowanie), zaznaczając w bocznym panelu w oknie Warstwy pole Zdjęcia obejrzeć możemy zatwierdzone przez Google fotografie użytkowników. Nie mają one wartości dokumentacyjnej, jednakże pozwalają na zobaczenie wielu miejsc z pozycji osoby znajdującej się w nich bezpośrednio.

Fot. 7 – Włączając warstwę Zdjęcia mamy możliwość obejrzenia zdjęć z danego miejsca.

Kolejnym wartym wspomnienia elementem jest możliwość zobaczenia trójwymiarowych modeli budynków – zaznaczając w panelu bocznym Warstwy pole Budynki 3D. Większość tych modeli wykonana została w programie Google Sketch Up i została wybrana po weryfikacji do wzbogacenia ogólnodostępnej kolekcji modeli w Google Earth. Jest to szczególnie ciekawe w przypadku ważnych budowli miast antycznych z obszaru Turcji. Nie należy też zapominać o możliwości obracania obrazem, dzięki czemu można zapoznać się z rzeźbą terenu.

Fot. 8 – Warstwa Budynki 3D zawiera modele wielu budynków – nie musimy być ograniczeni do samego zdjęcia satelitarnego.

Innym narzędziem jest możliwość zmieniania wyświetlanego obrazu satelitarnego w czasie. Włączając w menu górnym przycisk Zdjęcia Historyczne możemy na suwaku wybierać zdjęcia z przeszłości poznając zmiany zachodzące na danym obszarze. Jest to pomocne zarówno w celach teledetekcji jak i zwykłego obserwowania czy to postępu prac archeologicznych w określonym miejscu bądź niszczenia stanowisk.

Fot. 9 – Side, rok 2003. Bogata roślinność porasta teren na wschód od teatru.

Fot. 10 – Side, rok 2009. Uprzątnięty teren miasta antycznego, w którym do dziś trwają prace wykopaliskowe.

Zachęcamy do komentowania i wnoszenia uwag – niewykluczone, iż przy tak dużej ilości danych wkradły się pewne błędy, których po kilkukrotnym sprawdzeniu nie wyłapaliśmy. Ale zależy nam na feedbacku nie tylko ze względu na usprawnienie kolekcji znaczników. Jeżeli wykorzystaliście podane przez nas informacje, zbiór był pomocny, napiszcie o tym w komentarzu do wpisu. W przyszłości będziemy chcieli opisać w podobny sposób inne kraje.

W rozszerzeniu podany został alfabetyczny wykaz znaczników z zachowanym podziałem na muzea i stanowiska.

(MJ)

Czytaj dalej

Nowa strona poświęcona archeologii

Posted in Ciekawostki with tags , , , , , on 4 czerwca 2011 by wodolot

Informujemy wszystkich zainteresowanych o inicjatywie studentów IAUW, czyli o działającym od dwóch miesięcy serwisie internetowym poświęconym archeologii: Archeolog.pl. Na stronie publikowane są artykuły zarówno naukowe jaki i popularno-naukowe oraz wiadomości o odkryciach archeologicznych z całego świata. Poniżej zamieszczamy informację przysłaną przez autorów strony.

(PW)

 

Archeolog.pl to pierwszy edukacyjny serwis poświęcony tematyce archeologii Polski i świata.

Portal powstał w 2011 roku jako niezależna jednostka prowadzona przez pasjonatów archeologii.

Archeologia jest jedną z niewielu dziedzin nauki, która wzbudza emocje zarówno wśród pasjonatów, jak i adeptów tej sztuki, dlatego nasz serwis jest miejscem spotkań osób zainteresowanych archeologią a zarazem pożytecznym, rzetelnym i profesjonalnym źródłem informacji dla studentów i archeologów.

Celem portalu jest prezentacja oraz popularyzacja wszelkich dziedzin archeologii, promocja polskich naukowców i polskich badań , ułatwianie dostępu do źródeł i informacji, które wcześniej dostępne były jedynie w prasie branżowej. Naszym priorytetem jest prezentacja wiadomości, które utrzymane są na wysokim poziomie.

Portal chce brać czynny udział w promocji archeologii poprzez upowszechnianie wiedzy; założenie to realizujemy przez udostępnianie darmowego dostępu do:

– naukowych i popularnonaukowych artykułów
– wywiadów z wybitnymi postaciami polskiej i światowej archeologii
– prezentacji najnowszych informacji ze świata archeologii
– informacji o wszelkich wydarzeniach, wykładach, wystawach i konferencjach naukowych.

W przyszłości naszą ambicją jest stworzenie grupy portali będących platformą archeologii w Internecie.

Zapraszamy do lektury!
www.archeolog.pl

Redakcja Archeolog.pl

%d blogerów lubi to: