Archiwum dla Listopad, 2009

Muzeum Nurkowania

Posted in Kołowe wiadomości, Sekcja podwodna with tags , , , on 26 listopada 2009 by wodolot

Jak co miesiąc w naszym ulubionym Muzeum Nurkowania odbędzie się wieczór filmowy (9 grudnia ok. godziny 19). Niekiedy poza samymi filmami pani Karina zaprasza gości, i tak będzie w grudniu. Gościem będzie Jeff Hakko, kolekcjoner sprzętu nurkowego. Wszelkie szczegóły co do wieczoru filmowego znajdziecie podążając za linkiem…

http://www.muzeumnurkowania.pl/

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim – konferencja sprawozdawcza

Posted in Konferencje, Kołowe wiadomości, SKN Wodolot with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 26 listopada 2009 by wodolot

W tym roku sesja sprawozdawcza zaczyna się z wielkim hukiem – w końcu to 90 jubileusz istnienia IAUW. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów podczas konferencji sprawozdawczej studenci będą mogli się wykazać swoimi dokonaniami (8 grudnia, wtorek). To bardzo ciekawe przedsięwzięcie udało się dzięki inicjatywie Karoliny Szczygieł, Karola Żołędziowskiego i Adama Niewęgłowskiego. Serdecznie, prezesowsko nawołuję wszystkich, którzy będą mogli do tłumnego przybycia! Będą darmowe poczęstunki, popitki i kapelusze!

Program całej sesji jest do ściągnięcia tutaj. Poniżej zamieszczam program dnia studenckiego.

Dzień Studencki, wtorek 8 grudnia 2009 r.

Sesja I: ANTROPOLOGIA I EPOKA KAMIENIA

Prowadzący: Wiesław Więckowski

9:00 OTWARCIE OBRAD

9:10 – 9:25 Rafał Fetner – Ślady przemocy w materiale osteologicznym

9:30 – 9:45 Natalia Kadzidłowska – Szamanizm na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej

9:50 – 10:05 Maciej Harla – Badania antropologiczne na XIX-wiecznym cmentarzu w Pucku

10:10 – 10:25 Sebastian Jarząb – Problematyka obrządku pogrzebowego kultury ceramiki sznurowej w Polsce Środkowej, na Mazowszu i Podlasiu

10:30 – 10:45 Katarzyna Gubała – Osadnictwo epoki kamienia w Tatrach Polskich i na Podtatrzu

10:50 – 11:05 Karolina Bugajska – Obrządek pogrzebowy w południowej Skandynawii i na Niżu Niemieckim w mezolicie

11:10 – 11:40 DYSKUSJA I PRZERWA

Sesja II: NOWOCZESNE METODY BADAŃ NIEINWAZYJNYCH W ARCHEOLOGII

Prowadzący: Krzysztof Misiewicz / Wiesław Małkowski

11:45 – 12:00 Aleksander Lewandowski – Rekonstrukcja grodziska w Żmijowiskach k/Kazimierza Dolnego n/Wisłą

12:05 – 12:20 Piotr Wroniecki – Rekonstrukcja pierwotnego zasięgu późnośredniowiecznego gródka stożkowatego w Krzczonowie, gm. Opatowiec na podstawie badan nieinwazyjnych

12: 25 – 12:40 Piotr Zakrzewski – Grafika komputerowa w archeologii

12:45 – 13:00 DYSKUSJA

Sesja III: ŚREDNIOWIECZE I ARCHEOLOGIA DOŚWIADCZALNA:

Prowadzący: dr Wojciech Wróblewski

13:05 – 13:20 Karol Żołędziowski – Próba rekonstrukcji bałtyjskiego warsztatu brązowniczego we wczesnym średniowieczu

13:25 – 13:40 Adam Niewęgłowski – Wczesnośredniowieczne zapinki podkowiaste z gwiaździstymi zakończeniami z ziem bałtyjkich

13:45 – 14:00 Iza Dybczyński – Próby rekonstrukcji strojów wczesnośredniowiecznych i ich znaczenie dla muzealnictwa oraz grup rekonstrukcji historycznej

14:05 – 14:20 Karolina Szczygieł – Wykonanie łyżew kościanych metodami archeologii doświadczalnej

14:25 – 14:40 Tomasz Kolosek – Pionki do gry Hnefatafl z Janowa Pomorskiego (Truso) znalezione w latach 2000-2008

14:45 – 16:00 – DYSKUSJA I PRZERWA

Sesja IV: STAROŻYTNOŚĆ

Prowadzący: dr A. Cieśliński

16:00 – 16:15 Natalia Cikowska – Kilka słów o cmentarzysku z okresu wpływów rzymskich Benkwitz-Breslau na podstawie zachowanych archiwaliów Martina Jahna

16:20 – 16:35 Szymon Modzelewski – Znaleziska fragmentów lorica segmentata z budynku komendantury w Novae

16:40 – 16:55 Renata Czech – Monety rzymskie z terenu Mezji i Tracji

17:00 – 17:15 Aleksandra Księżak – Ceramika Starego Państwa

17:20 – 17:35 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE SESJI STUDENCKIEJ

Wykład p. Małgorzaty Mycke-Dominko

Posted in Kołowe wiadomości, Sekcja lotnicza, Sekcja nieinwazyjna, Spotkania z Wodolotem with tags , , , , , , , on 25 listopada 2009 by wodolot

Chciałbym wszystkich poinformować, że kolejna osoba zgodziła się wygłosić specjalnie dla nas wykład. Jest to p. Małgorzata Mycke-Dominko z Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji. Opowie nam o fotointerpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz w jaki sposób można je wykorzystać w archeologii. Termin wykładu został ustalony wstępnie na styczeń.

https://i0.wp.com/www.etsu.edu/cas/geosciences/pictures/remote_sensing.jpg

Wykład prof. Rączkowskiego

Posted in Kołowe wiadomości, Sekcja lotnicza, SKN Wodolot, Spotkania z Wodolotem with tags , , , , , , , , , , , , , , on 21 listopada 2009 by wodolot

Uwaga!

Data wykładu prof. Rączkowskiego została wstępnie ustalona na 12.01.2010 (wtorek). Termin zostanie ostatecznie potwierdzony w grudniu. W kwestiach organizacyjnych, mile widziana jest pomoc w zaprojektowaniu plakatu, który zachęciłby ludzi (nie tylko z koła) do przybycia licznie na wystąpienie naszego Gościa z Poznania. Do wpisu dołączam artykuł o jednym z ciekawszych odkryć prof. Rączkowskiego z ostatnich lat, czyli Starych Szamotuł.

Znaleziono zaginione wielkopolskie miasto

Sensacyjnego odkrycia dokonał zespół archeologów w Wielkopolsce. Wykorzystując fotografię lotniczą, umiejętność interpretacji kolorystyki roślin znajdujących się na powierzchni stanowiska, a także metody geofizyczne, 2 kilometry od centrum Szamotuł badacze odnaleźli zaginione miasto z czasów średniowiecza – tzw. Stare Szamotuły. Aktualnie zespół naukowców przygotowuje się do kompleksowych badań całej znajdującej się pod ziemią osady.
POSZUKIWANIA TRWAŁY WIELE LAT
Szamotuły uzyskały prawa miejskie w 1383 roku, jednak zostały lokowane w miejscu zupełnie nowym. Aż do teraz nie umiano zlokalizować Starych Szamotuł – osady targowej, która jest wymieniana w źródłach z XIII wieku. Badania pozwolą wyjaśnić jej początki, a także zlokalizować cmentarzysko i kościół.„Na zdjęciu lotniczym wykonanym przez prof. Włodzimierza Rączkowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wyraźnie widać zarys rynku oraz poszczególne kwartały zabudowy miejskiej. Archeolodzy już od wielu lat próbowali w okolicach współczesnych Szamotuł odnaleźć wcześniejszą osadę. Z pomocą przyszła niespodziewanie susza, która nawiedziła Polskę latem ubiegłego roku. Dzięki niej na powierzchni ziemi łąki przybrały dość różne odcienie, reagując tak na to, co się znajduje pod warstwą gleby – ukazując naszym oczom zarysy chałup i jam” – opowiadaTomasz Herbich, biorący udział w badaniach archeolog i geofizyk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.„Ściślejszy obraz tego, co znajduje się pod ziemią przyniosły badania geofizyczne. Zastosowana przez nas metoda magnetyczna wykryła dokładne zarysy chałup i ich zaplecza gospodarcze – paleniska, skupiska popiołów i polepy. Kolejna metoda – elektrooporowa – wykazała istnienie bruków kamiennych” – opisuje odkrycie archeolog.
WIELKOPOLSKA „ATLANTYDA” ODNALEZIONA
Jak podkreśla Tomasz Herbich Stare Szamotuły swe odkrycie zawdzięczają przede wszystkim uporowi miejscowego archeologa Ryszarda Pietrzaka. Po wielu latach poszukiwań zawęził on do niewielkiego obszaru miejsce, gdzie można było spodziewać się odkrycia.Mając w rękach taką sensację, archeolodzy podchodzą do zagadnienia bardzo delikatnie. „To absolutnie unikalna sytuacja w skali polskiej archeologii. Chcemy przygotować staranny projekt badawczy, wykorzystujący przede wszystkim metody niedestrukcyjne. Gdy uzyskamy całkowity obraz tego, co się znajduje pod ziemią, być może będziemy badać wybrane obiekty” – tłumaczy badacz.

Naukowcy będą zastanawiać się nad przyszłością tego miejsca. Wiadomo, że teren będzie chroniony jako rezerwat archeologiczny. Czy jednak zostanie przebadany szerokopłaszczyznowo, czy powstaną w tym miejscu rekonstrukcje – te kwestie pozostają na razie bez odpowiedzi.

KOLEJNE STANOWISKO – KRAJENKA

O przydatności metod niedestrukcyjnych w archeologii może świadczyć kolejne równie ciekawe odkrycie z terenu wielkopolski, z miasteczka Krajenka. Przeprowadzono tam wśród pozostałości XV-wiecznego zamku badania mające na celu rekonstrukcję całego założenia. Współcześnie zachowane jest tylko jedno skrzydło dawnego zamku przebudowane na kościół. „Zastosowana przez nas geofizyka przyniosła odkrycie drugiego skrzydła budowli, muru oraz bramy wjazdowej. Jest to tym cenniejsze odkrycie, że nie zachowała się żadna ikonografia, przedstawiająca wygląd dawnego zamku” – opowiada Tomasz Herbich.
źródło : PAP

Planowane wykłady – wieści z frontu (2)

Posted in Kołowe wiadomości, Sekcja lotnicza, Spotkania z Wodolotem with tags , , , , , , , , , , , , on 20 listopada 2009 by wodolot

Kolejnym gościem, którego planuję zaprosić do nas to p. Krzysztof Wieczorek, archeolog, pilot liniowy i mistrz Europy w lataniu precyzyjnym.

Krzysztof Wieczorek (pilot) – obecnie pracuje jako kapitan samolotu EMB-145 (PLL LOT). Lataniem zajmuje się od 1978 r., posiada uprawnienia pilota samolotowego liniowego. Na samolotach wylatał ponad 5 tys. godzin. Z wykształcenia jest archeologiem. Przedstawiciel kadry narodowej w sportach samolotowych.

Postaram się też żeby o analizie zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych opowiedziała p. Małgorzata Mycke-Dominko (Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji), która ponoć jest bardzo chętna do krzewienia wiedzy wśród archeologów.

W chwili obecnej czekam jeszcze na prof. Rączkowskiego i dr hab. Bińka na potwierdzenie terminów wystąpień.

Wodolotowa galeria

Posted in Aktualizacje with tags , , , , , , , on 17 listopada 2009 by wodolot

Założyłem konto na serwisie photobucket, gdzie można już zamieszczać zdjęcia, tworzyć albumy oraz slajdy. Więc pora zacząć przesyłać materiał propagandowy!

Planowane wykłady – wieści z frontu

Posted in Kołowe wiadomości, SKN Wodolot, Spotkania z Wodolotem with tags , , , , , , , on 17 listopada 2009 by wodolot

Zgodnie z zapowiedziami będę się starał zorganizować serię wykładów nt. metod nieinwazyjnych. Na razie chęć uczestnictwa w nich wyrazili prof. Włodzimierz Rączkowski (archeologia lotnicza), którego będziemy mogli spodziewać się w styczniu oraz dr hab. Krzysztof Bińka z Wydziału Geologii UW (palinologia), który będzie miał czas dla nas w marcu. Mam nadzieję, że jeszcze kilku zacnych gości uda się namówić do wystąpień (nie będę jednak zapeszał) w IAUW. Jeżeli ktoś czuje głęboką wewnętrzną potrzebę udzielenia wsparcia przy organizacji tych wykładów to może powinien się odezwać mailowo lub osobiście do mnie.

%d blogerów lubi to: