Archiwum dla Listopad, 2011

Spotkanie koła dla wszystkich zainteresowanych

Posted in Kołowe wiadomości, Sekcja lotnicza, Sekcja nieinwazyjna, Sekcja podwodna, SKN Wodolot on 28 listopada 2011 by wodolot

Zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby przystąpić do jedynego w swoim rodzaju w Polsce koła „Wod.o.lot” (zajmujące się geofizyką, archeologią podwodną i lotniczą) na pierwsze (i w związku z tym bardzo ważne) spotkanie organizacyjne w tym roku akademickim.

Dla obecnych członków koła, bardzo ważne wieści – czas na zmianę warty! o 12:45 odbędą się wybory do zarządu koła. Władza, prestiż i bogactwo – to wszystko może być wasze 😉

Data : 02.12.2011 (piątek)

Czas : 13:00

Miejsce : Instytut Archeologii UW sala 207, Kampus Centralny Krakowskie Przedmieście 26/28

Do zobaczyska!

(PW)

Dzień Geoarcheologii

Posted in Ciekawostki, Konferencje, Sekcja nieinwazyjna with tags , , , , , , , , on 21 listopada 2011 by wodolot

Koło Naukowe Geologi Stosowanej i Ochrony Środowiska zaprasza na konferencję/spotkanie „Dzień Geoarcheologii„. Streszczenia wystąpień znajdują się na stronie koła.

Zapraszamy wszystkich chętny i ciekawych, małych i dużych do uczestniczenia w zorganizowanej przez nasze koło konferencji pt. „Dzień Geoarcheologii” która odbędzie się 23 listopada 2011 o godz. 12 w sali 1012 na Wydziale Geologii.

Program konferencji
12.00 – 12.15 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości, wymiana umowy o współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Geologii UW, a Instytutem Archeologii UKSW
12.00 – 13.00 – prof. UW dr hab. J. Nitychoruk
„Podróż misyjna św. Wojciecha na tle zmian zasięgów jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego”
13.00 – 13.40 – prof. dr hab. T. Madeyska
„Co wnosi geologia do badań paleolitu – na podstawie badań stanowisk południowej Polski i zachodniej Ukrainy”
13.40 – 14.20 – dr F. Welc, dr J. Trzciński
„Geoarcheologia w akcji, wykopaliska polsko-egipskie w Sakkarze (Egipt)”
(bezpośrednio po wykładzie zostanie przekazana krótka informacja na temat:
– perspektyw współpracy między WG UW i IA UKSW w dziedzinie geoarcheologii
– projektu NanoFun)
14.20 – 14.50 – przerwa
14.50 – 15.20 – prof. dr hab. P. Tuchołka
„Człowiek – środowisko – klimat. Wzajemne oddziaływania, skale czasowe, przestrzenne i energetyczne”
15.20 – 15.50 – dr M. Krajcarz
„Geochemia na usługach archeologii”
15.50 – 16.10 – podsumowanie konferencji, dyskusja, zakończenie

(PW)

Spotkanie koła 02.12.2011

Posted in Kołowe wiadomości, SKN Wodolot on 21 listopada 2011 by wodolot

Chcielibyśmy wstępnie wszystkich zainteresowanych poinformować, że spotkanie Koła odbędzie się 2-ego grudnia 2011. Jeżeli interesujesz się geofizyką, archeologią lotniczą, nurkowaniem, fotogrametrią, dokumentacją cyfrową itd… to jest to dobra okazja, żeby zapisać się do SKN „Wod.o.lot” i zacząć działać. Więcej informacji pojawi się pod koniec tygodnia.

(PW)

Prace badawcze Instytutu Archeologii UJ w sezonie 2011 – konferencja sprawozdawcza

Posted in Konferencje with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 16 listopada 2011 by wodolot

Dziś rozpoczyna się trzydniowa konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w przyszłym tygodniu, w czwartek 24 listopada, odbędzie się w Krakowie konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poniżej prezentujemy program.

Prace badawcze Instytutu Archeologii UJ w sezonie 2011

24 listopada 2011
godz. 9.00-17.00

Instytut Archeologii UJ
Kraków, ul. Gołębia 11, sala Gotycka

9.00
Otwarcie obrad
9.10
Paweł Valde-Nowak, Krzysztof  Sobczyk, Badania w Jaskini Ciemnej w sezonie 2011
9.25
Paweł Valde-Nowak, Marta Korczyńska, Badania archeologiczne w dorzeczu środkowego Dunajca w sezonie 2011
9.45
Magdalena Dzięgielewska, Paweł Valde-Nowak, Ratownicze prace w Mucharzu, stan. 24
10.00
Jarosław Wilczyński, Michał Wojenka, Dobrawa Sobieraj, Badania wykopaliskowe w Jaskini Żarskiej w Żarach, pow. Kraków
10.15
Krzysztof Sobczyk, Jarosław Wilczyński, Badania weryfikacyjne graweckiego stanowiska Kraków, ul. Spadzista C2
10.30
Dyskusja
10.40
Przerwa na kawę
11.00
Anna Gawlik, Piotr Godlewski, Badania wielokulturowego stanowiska 1 w Witowie, sezon 2011
11.15
Marcin S. Przybyła, Wyniki badań na prehistorycznym osiedlu obronnym w Maszkowicach, pow. Nowy Sącz, w sezonie 2011
11.30
Piotr Wroniecki, Wyniki badań geofizycznych na stan. 1 w Michałowicach, gm. Czarnocin, woj. Świętokrzyskie
11.40
Judyta Rodzińska-Nowak, Joanna Zagórska-Telega, Jacek Pikulski, Badania wykopaliskowe na wielokulturowym stanowisku w Michałowicach, gm. Czarnocin, w sezonie 2011
11.50
Anna Lasota, Renata Madyda-Legutko, Gać, stan. 1. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w świetle wznowionych badań
12.05
Dyskusja
12.15
Przerwa
13.30
Michał Wojenka, Badania wykopaliskowe na zamku w Ojcowie, pow. Kraków
13.45
Przemysław Nocuń, Wieża Książęca w Siedlęcinie w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych w świetle badań archeologicznych w sezonie 2011
14.00
Anna Bojęś-Białasik, Dariusz Niemiec, Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych z lat 2009-2011
14.15
Jacek Poleski, Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2006 r. na terenie Opactwa OO Benedyktynów w Krakowie-Tyńcu i w rejonie kościoła OEw. Piotra i Pawła w Krakowie
14.30
Dyskusja
14.40
Przerwa
14.50
Krzysztof  Ciałowicz, Badania w Tell el-Farcha w sezonie 2011
15.05
Mariusz Jucha, Tell el-Murra 2011 – badania nad osadnictwem w Delcie Nilu w okresie IV / III tys. p.n.e.
15.20
Janusz K. Kozłowski, Maja Kaczanowska, Nissi Beach (Cypr)
15.35
Ewdoksja Papuci-Władyka, Wojciech Machowski, Paphos Agora Project – nowy projekt archeologiczny Instytutu Archeologii UJ na Cyprze
15.50
Jarosław Źrałka, Sprawozdanie z najnowszych badań prowadzonych w Nakum (Gwatemala)
16.05
Radosław Palonka, Sprawozdanie z badań archeologicznych w Kolorado, USA, sezon 2011
16.20
Dyskusja
16.30
Zamknięcie konferencji

Program można pobrać na stronie IA UJ lub pobrać bezpośrednio tutaj (*.pdf 1,39 Mb).

(MJ)

Północ – Południe. Badania interdyscyplinarne we współczesnej praktyce archeologicznej – Konferencja Sprawozdawcza IA UW

Posted in Konferencje with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 9 listopada 2011 by wodolot

W dniach 16-18 listopada 2011 odbędzie się Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym roku jest ona dedykowana prof. Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. W tym roku organizatorzy zrezygnowali z typowego schematu przedstawiania dokonań w danym sezonie na rzecz referatów o szerszym zakresie, omawiających problematykę danych badań. Poniżej przedstawiamy program konferencji. Obrady będą się odbywały w siedzibie Instytutu Archeologii UW, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (w budynku Szkoły Głównej, sala 2.10) na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.

Północ – Południe. Badania interdyscyplinarne we współczesnej praktyce archeologicznej.

Doroczna (od 1991 r.) Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, dedykowana prof. Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin.

 Warszawa, 16 – 18 listopada 2011 r.

Środa, 16 listopada

9.30
Uroczyste otwarcie Konferencji (dyrektor Instytutu Archeologii UW, prof. Kazimierz Lewartowski)
Laudacja na cześć prof. Jerzego Okulicza-Kozaryna (dr Wojciech Wróblewski)
10.00 – 10.20
Tadeusz Sarnowski, Archaeologia interdisciplinaris i szlifowanie historii
10.20 – 10.40
Jerzy Kolendo, Tomasz Płóciennik, Antyczne źródła pisane do najdawniejszych dziejów ziem Polski a badania archeologiczne. Na marginesie przygotowywanego korpusu tekstów źródłowych
10.40 – 11.00
Tomasz Nowakiewicz, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz, Czaszkowo 2011: bagno, złoto i jezioro bez dna…
11.00 – 11.20
Włodzimierz Godlewski, Dongola 2011 – nowe typy założeń sakralnych w kontekście architektury bizantyjskiej i makuryckiej
11.20 – 11.40
Przerwa na kawę
11.40 – 12.00
Witold Gumiński, Palinologia i makroszczątki o osadnictwie i gospodarce w epoce kamienia na stanowiskach Dudka i Szczepanki na Mazurach
12.00 – 12.20
Agnieszka Jaremek, Historia pewnego wzgórza – czyli jak doszło do powstania i upadku Jeziorka
12.20 – 12.40
Piotr Jaworski, Archaeologia nummaria. Znaleziska aleksandryjskich monet Kleopatry VII i Augusta jako świadectwo obecności armii rzymskiej w Cyrenajce w okresie wojny marmarydzkiej
12.40 – 13.10
Dyskusja
13.10 – 16.00
Przerwa na lunch [egzaminy doktorskie; obrona doktoratu]
16.00 – 18.00
Uroczystość wręczenia nagród Clio [Sala Balowa pałacu Tyszkiewoczów-Potockich]

Czwartek, 17 listopada

9.30 – 9.50
Krzysztof Misiewicz, Wiesław Małkowski, Nowe możliwości interpretacji anomalii geofizycznych na podstawie danych z równoległych pomiarów geodezyjnych
9.50 – 10.10
Piotr Wroniecki, Wojciech Wróblewski, Czy wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? Rzecz o bezdrożach interpretacji badań geofizycznych (casus Szurpiły)
10.10 – 10.30
Ludwika Sawicka, Drogi i bezdroża badań geofizycznych w Szurpiłach. Komentarz archeologa
10.30 – 10.50
Grzegorz Kuś, Marcin Rudnicki, Pełczyska – wielokulturowy, geofizyczno-archeologiczny poligon doświadczalny w zachodniej Małopolsce
10.50 – 11.10
Przemysław Dulęba, Piotr Wroniecki, „Magnetometr prawdę Ci powie”. O metodologii i interpretacji badań niedestrukcyjnych w południowej Polsce
11.10 – 11.40
Dyskusja i przerwa na kawę
11.40 – 12.00
Marcin Puchała, Tajemnicze puzderka ze strefy Morza Bałtyckiego – próba klasyfikacji
12.00 – 12.20
Piotr Kozioł, Problematyka występowania szczątków zwierzęcych w grobach kultury wielbarskiej
12.20 – 12.40
Sylwia Wajda, Tajemnice szkieł z Sąsiadki
12.40 – 13.00
Dyskusja
13.00 – 14.30
Przerwa na lunch
14.30 – 14.50
Andrzej Niwiński, Czy odkrycie staroegipskiego wynalazku sztucznej skały spowoduje „rewolucję” w archeologii starożytnego Egiptu?
14.50 – 15.10
Marta Żuchowska, Czarki wodnych demonów. „Rzymskie” naczynia szklane znalezione na terenie Chin
15.10 – 15.30
Marcin Rudnicki, Uwagi dotyczące kontaktów kulturowych na ziemiach południowej i środkowej Polski w I w. przed Chr. – I w. po Chr. w świetle analiz chemicznych metali
15.30 – 15.50
Karol Żołędziowski, Zastosowanie badań laboratoryjnych w studiach nad wytwórczością metalurgiczną na przykładzie osady „Targowisko” w Szurpiłach i ośrodka rzemieślniczo-handlowego „Truso” w Janowie
15.50 – 16.20
Dyskusja i przerwa na kawę
16.20 – 16.40
Tomasz Derda, Marea 2011: wykopaliska w czasach rewolucji albo o pożytkach płynących z zamiatania pustyni
16.40 – 17.00
Dorota Dzierzbicka, „Śmietnikowa” historia klasztoru w Naqlun
17.00 – 17.20
Tomasz Scholl, Tanais Zachodni „do” i „po” polskich wykopaliskach
17.20 – 17.40
Dyskusja

Piątek, 18 listopada

9.30 – 9.50
Viačeslav Gerasimov, Magdalena Nowakowska, Podwodna prospekcja wód przybrzeżnych południowego Krymu: „Crimea Project – Underwater Expedition”
9.50 – 10.10
Waldemar Ossowski, Archeologiczne badania podwodne wraków na przedpolu portu gdańskiego
10.10 – 10.30
Marek Jasiński, Maritime Archaeology from a Norwegian Perspective
10.30 – 10.50
Vakhtang Licheli, Discoveries of Antiquities in the Lakes of Georgia
10.50 – 11.10
Igor Miholjek, Igor Mihajlović, Modern Methods, Equipments and Conservation in Underwater Archaeology – the Croatian’s Experiences
11.10 – 11.40
Dyskusja i przerwa na kawę
11.40 – 12.00
Dagmara Wielgosz-Rondolino, Septimia Laodicea Metropolis Colonia i co z niej zostało?
12.00 – 12.20
Krzysztof Jakubiak, Czy i gdzie była w Palmyrze Via Sacra? Kilka obserwacji dotyczących topografii miasta w świetle ostatnich badań
12.20 – 12.40
Dobrochna Zielińska, Malarstwo – idea i materia
12.40 – 14.30
Dyskusja i przerwa na lunch
14.30 – 14.50
Magdalena Nowakowska, Agnieszka Jaremek, Projekt „WYSPA” – interdyscyplinarne badania wysp Warmii i Mazur w aspekcie osadnictwa późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza
14.50 – 15.10
Agnieszka Tomas, Interdyscyplinarne badania osiedla przyobozowego (canabae) w Novae (dzis. płn. Bułgaria)
15.10 – 15.30
Joanna Balcerzak, Marcin Jaworski, Michał Pisz, Piotr Wroniecki, Szpadel to za mało – nowoczesne metody szerokopłaszczyznowego rozpoznania zaplecza obozu legionowego w Nova
15.30 – 15.50
Arkadiusz Sołtysiak, „Założyliśmy 3 wykopy o wymiarach 2,5 x 5 m i kopaliśmy, aż zaczęły boleć nas ramiona…” Szkieletowe wskaźniki aktywności fizycznej
15.50 – 16.20
Dyskusja i przerwa na kawę
16.20 – 16.40
Mariusz Ziółkowski, Maciej Sobczyk, Poszukując wyroczni Apu Solimana, czyli rzecz o satelitach, skrybach i mulnikach
16.40 – 17.00
Michał Pisz, Joanna Balcerzak, Tadeusz Sarnowski, Co w trawie piszczy, czyli archeologia lotnicza: zdjęcia „na pocztówki”, czy ważne narzędzie badawcze? Przykład badań studenckich na Krymie
17.00 – 17.20
Miron Bogacki, Jak przygotowywać dokumentację fotogrametryczną w archeologii i jak z niej korzystać?
17.20 – 17.40
Michał Starski, Naczynia białoszare z Pucka. Próba identyfikacji jednego z późnośredniowiecznych nurtów wytwórczości garncarskiej
17.40 – 18.20
Dyskusja i podsumowanie Konferencji.
Zamknięcie obrad.

Program oraz streszczenia referatów można pobrać też ze strony Intranetu IAUW lub bezpośrednio tutaj: streszczenia (*.doc, 184KB), program (*.doc, 47KB).

(MJ)

%d blogerów lubi to: