Archiwum dla Styczeń, 2011

Google Earth – mapy historyczne. Krótki poradnik.

Posted in Sekcja lotnicza, Sekcja nieinwazyjna, SKN Wodolot, Tajemnice Warszawy with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 30 stycznia 2011 by wodolot

Wersja 5.0 Google Earth przyniosła ze sobą możliwość oglądania zdjęć historycznych. Poniżej prezentujemy krótki poradnik jak posługiwać się tą opcją oraz jakie oferuje możliwości.

Zdjęcia historyczne

Aby móc przemieszczać się w czasie należy wybrać z menu zakładkę Widok, a w niej opcję Obrazy historyczne (Fot.1). W górnym lewym narożniku pola mapy wyświetlona zostanie suwak,  którym od tej pory możemy zmieniać wyświetlane zdjęcie (Fot.2). Można to robić ustawiając znacznik na określonej pozycji lub używając strzałek po obu stronach suwaka. Ikony lupy pozwalają przybliżać lub oddalać wyświetlane zakresy suwaka – jest to przydatne, jeżeli dany obszar ma dużo zdjęć wykonanych w małych odstępach czasu.

Fot. 1 – Menu->Obrazy historyczne.

Fot. 2 – Suwak zmieniający wyświetlane zdjęcie.

Ponadto, po kliknięciu na ikonę klucza francuskiego, mamy do dyspozycji menu (Fot.3), w którym możemy z większą precyzją zarządzać datą i czasem by uzyskać obraz w konkretnych ramach czasowych.

Fot. 3 – Zaawansowane ustawienia.

Podróż w czasie

Podstawowym celem zdjęć historycznych jest możliwość zobaczenia jak dane miejsce wyglądało w przeszłości i zaobserwowania zachodzących zmian. W warunkach miejskich pozwala to na prześledzenie zmian urbanistycznych. Dzięki dodaniu ponad rok temu do bazy fotograficznej zdjęć z dwudziestolecia międzywojennego i okresu II wojny światowej historia miast staje się bliższa niż kiedykolwiek. Możemy w ten sposób obejrzeć m.in. Wenecję, Florencję, Genewę, Rzym, Neapol, Ratyzbonę, Gdańsk czy Wrocław. Możemy zwiedzić zarówno przedwojenną Warszawę (zdjęcia z 1935 r. przedsiębiorstwa Fotolot, będącego częścią LOT-u ), obejrzeć ogrom zniszczeń z II wojny światowej (zdjęcia lotnictwa radzieckiego z 1943 r.) czy chociażby prześledzić zniszczenia i odbudowę Berlina (na zdjęciach kolejno z lat 1943, 1945 i 1953).

Posłużę się przykładem Pałacu Lubomirskich. Wybudowany w XVIIIw. Pałac przed II wojną światową znajdował się w rękach Urzędu Miasta Warszawy. Podczas oblężenia Warszawy w 1939 r. budynek został spalony przez Niemców. W 1950 r. skończono jego odbudowę a w 1970 r. zapadła decyzja o obróceniu i przesunięciu budynku tak, by zamykał kompozycję Osi Saskiej – założenia związanego z Pałacem i Ogrodem Saskim. Dostępne w Google Earth zdjęcia uwieczniają te zmiany.

Fot. 4 – Pałac Lubomirskich w 1935 r., ówcześnie w rękach Wacława Moszkowskiego, który przekształcił budynek w kamiennicę.

Fot. 5 – Pałac w 1943 r., zniszczenia jeszcze z 1939 r.

Fot. 6 – Pałac w 2009 r. Od początku lat 70’tych obrócony o 78 stopni.

Innym ciekawym miejscem jest Plac Piłsudskiego w Warszawie, na którym niegdyś stała neoklasycystyczna rezydencja króla Stanisława III Sasa – Pałac Saski. Dzisiaj po założeniu pozostał jedynie fragment arkad mieszczący Grób Nieznanego Żołnierza. Na zdjęciach w Google Earth możemy obejrzeć założenie pałacowe w kształcie z przed wysadzenia przez nazistów w grudniu 1944 r. oraz związane z tym aktem gruzy.  Ponadto na zdjęciach zostały uwiecznione wykopaliska prowadzone na obszarze fundamentów pałacowych od 2005 r. Fundamenty wpisane zostały do rejestru zabytków i obecnie spoczywają zasypane piaskiem pod płytami i trawnikami Placu Piłsudskiego.

Fot. 7 – Pałac Saski w 1935 r.

Fot. 8 – Gruzy pałacu po wysadzeniu przez Niemców w 1944 r.

Fot. 9 – Plac Piłsudskiego w 2007 r. z widocznymi fundamentami odsłoniętymi w ramach prac archeologicznych.

Fot. 10 – Plac Piłsudskiego współcześnie. Po królewskiej rezydencji pozostał jedynie Ogród Saski wraz z widoczną fontanna.

Ślady zniszczeń z czasu II wojny światowej można prześledzić również w innych miastach objętych działaniami wojennymi. Chociażby w Berlinie. Wybrałem jako przykład berlińskie lotnisko Tempelhof. Port został oddany do użytku w 1923 r. W 1934 r. podjęto decyzję o przebudowie w związku z wizją Berlina Alberta Speera. Podczas II wojny światowej Tempelhof był miejscem ataków lotniczych – na jego terenie montowano bombowce Junkers Ju 87 Stuka a później myśliwce Focke-Wulf Fw 190. Sowieci zdobyli lotnisko podczas walk o Berlin, a w ramach paktu z Jałty przekazali stronie amerykańskiej*. Na zdjęciach w Google Earth widać nietkniętą płytę lotniska w 1943 r. oraz poznaczoną śladami wybuchów w 1945 r.

Fot. 11 – Berlin Tempelhof w 1941 r. za czasów III Rzeszy.

Fot. 12 – Lotnisko Tempelhof poznaczone śladami po wybuchach w marcu 1945 r.

Oprócz oglądania konkretnych miejsc i budynków obrazy historyczne można wykorzystać aby zrozumieć historię danego terenu. Miasta w końcu przechodzą nieprzerwaną metamorfozę w wyniku budowania, wyburzania, modyfikowania czy wręcz przesuwania budynków. Miejsca tracą swoje pierwotną funkcję ale nierzadko pozostawiają ślady swojej obecności w tkance miejskiej.

Przykładowo, istnienie parku na warszawskim Rakowcu o skomplikowanej formie, bardzo nietypowej dla tego rodzaju obiektu, można prześledzić w czasie. Cofając się do zdjęć z okresu II wojny światowej odkrywamy, że był to wcześniej fort. Posługując się powszechnymi serwisami jak Wikimapia można ustalić, iż był to jeden z fortów Twierdzy Warszawa, a konkretnie Fort Tscha-M „Rakowiec”. Obecnie jest to park powszechnie nazywany górkami, głównie ze względu na zachowane linie wałów, będące zimą miejscem zjeżdżania na sankach.

Fot. 13 – Współczesny park na Rakowcu – nieregularny kształt widać zarówno w terenie jak i z powietrza.

Fot. 14 – Przedwojenna konstrukcja Fortu „Rakowiec” z wyraźnie widocznymi w terenie rolniczym fosami i wałami.

Wyznaczniki wegetacyjne i glebowe

Wirtualne podróże po terenach wiejskich również mogą przynieść efekty. Zdjęcia wykonane o różnych porach roku miejsc, gdzie zmieniane są gatunki uprawianych roślin pozwalają na prześledzenie występowania wyróżników wegetacyjnych i glebowych. Dzięki temu możemy lokalizować oraz weryfikować zasięgi stanowisk i obiektów archeologicznych. Poniżej widać zdjęcia nieprzebadanego stanowiska archeologicznego o różnych porach roku. Obecnie prezentowane domyślnie zdjęcie w Google Earth nie daje żadnych sygnałów, że obszar ma wartość archeologiczną. Wystarczy jednak zmienić zakres czasowy i na starszym zdjęciu ujawnione mamy wyróżniki świadczące o istnieniu kilku linii wałów.

Fot. 15 – Obecny widok stanowiska archeologicznego w Google Earth. Nie dość, że teren nie wygląda ciekawie z punktu archeologicznego, to jeszcze mamy miejscowe zachmurzenie.

Fot. 16 – Zdjęcie historyczne ujawniające wyróżniki wegetacyjne i glebowe.

Powyższe przykłady pokazują, że warto spędzić trochę czasu badając zmienność wybranych miejsc w czasie, co zaowocować może sensacyjnymi odkryciami bądź weryfikacją informacji o danym obszarze. Google Earth staje się narzędziem oferującym archeologom coraz więcej możliwości przez co można śmiało włączyć go do zestawu nieinwazyjnych metod prospekcji.

Obecną wersję programu Google Earth (6.0.1) można ściągnąć w polskiej wersji językowej z oficjalnej strony Google: 

http://www.google.com/intl/pl/earth/index.html

(MJ)

______________________
* – Jako ciekawostkę mogę dodać, że Luftwaffe zaminowało podziemne korytarze pod lotniskiem. Dowództwo radzieckie postanowiło zalać je wodą i zamknąć, w związku z zagrożeniem wybuchu. Pozostają zalane i niezbadane do dzisiaj z powodu znajdowania się tam materiałów wybuchowych.

Wykopaliska DAI w Google Earth

Posted in Ciekawostki, Sekcja nieinwazyjna with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on 29 stycznia 2011 by wodolot

Jak prezentować w przystępny sposób projekty badań archeologicznych uczy Deutsches Archäologisches Institut. Na stronie DAI od pewnego czasu znajdują się pliki, które można otworzyć w ogólnodostępnym programie Google Earth.  W formacie *.kmz zapisane zostały lokalizacje trwających i zakończonych projektów badawczych na całym świecie, od Hiszpanii po Wietnam.  Wśród nich znajdują się m.in.:

 • Abydos
 • Agrigend
 • Aşagi Pinar
 • Ateny – Kerameikos
 • Baalbek
 • Catania
 • Didyma
 • Dünsberg – oppidum
 • Elefentyna
 • Gadara
 • Gamzigrad (Felix Romuliana)
 • Glauberg – oppidum
 • Göbeklitepe
 • Hama
 • Hattuşa
 • Heliopolis
 • Herat
 • Heuneburg
 • Kartagina
 • Merida
 • Meroe
 • Muniqua
 • Paestum
 • Palmyra
 • Pergamon
 • Pompeje
 • Priene
 • Rzym
 • Sippar
 • Syrakuzy
 • Tanais
 • Tayna
 • Tiryns
 • Uruk
 • Xinjiang

Dodatkowo do pobrania umieszczono modele 3D antycznych budowli z Rzymu, Miletu i Felix Romuliana Gamzigrad.

Jest to sztandarowy przykład jak w kolejny sposób można wykorzystać darmowy i łatwy w obsłudze Google Earth w celach informacyjnych i popularyzatorskich. Obecnie, mając do dyspozycji narzędzia do modelowania trójwymiarowego (jak chociażby Google SketchUp) rekonstruowanie założeń architektonicznych jest proste jak nigdy.

Fot. 1 – Felix Romuliana – stanowisko widoczne na zdjęciach w Google Earth.

Fot. 2 – Felix Romuliana – stanowisko z nałożonymi modelami 3D.

Pozostaje zapytać, która z polskich instytucji prowadzących badania terenowe zaprezentuje swoje badania w podobny sposób.

(MJ)

Wczesnośredniowieczny gród w Pohansko, Czechy, projekt POHAN

Posted in Ciekawostki, Sekcja nieinwazyjna with tags , , , , , , , , , , , , , , , , on 25 stycznia 2011 by wodolot

Pohansko to gród wielkomorawski, znajdujący się pomiędzy rzeką Morawą a rzeką Dyja, dwa i pół kilometra od miejscowości Brzecław. Był on zasiedlony od VI do połowy X wieku n.e. Podczas prac wykopaliskowych, prowadzonych od 1958 roku, na ponad 140 tysiącach metrów kwadratowych odkryto 1346 obiektów, w tym palatium otoczone wałem, 872 grobów szkieletowych, 55 grobów kremacyjnych, ponad tysiąc dołów posłupowych i prawie 210 tysięcy artefaktów. W okresie od VI do VIII wieku wyróżnia się trzy podokresy datowane w oparciu o typologię ceramiki. Najpierw występowała ręcznie robiona, typu praskiego, potem sznurowa, a na przełomie VII i VIII wieku pojawiła się ceramika wywodząca się z tradycji dolnego Dunaju.

Mieszkańcy grodu zajmowali się głównie rolnictwem, chociaż jest to największa wczesnośredniowieczna fortyfikacja w Europie Środkowej. Najważniejszym znaleziskiem był jednak odgrodzony parkanem teren władcy, zbudowany w XI wieku, na terenie którego znajdował się około 50 obiektów, w tym cmentarz i kamienny kościół, używany do połowy X wieku. Przy dziedzińcu feudała usytuowana była wioska rzemieślników. W innych miejscach grodu miejsca osadnicze miały zupełnie inny charakter. Istnienie tak skomplikowanej struktury osadniczej może świadczyć o powstaniu pierwszego ośrodka władzy na tych terenach, jednak nie wiadomo, czy był to ośrodek władców wielkomorawskich, czy tylko ważne centrum handlowe.

Projekt POHAN trwa od 1995 roku i ma na celu digitalizację ponad czterdziestu lat dokumentacji, rysunków, szkiców, planów, zdjęć, tekstów pochodzących z badań na stanowisku Pohansko. Wszystkie pliki zebrano i umieszczono w bazie danych. Ich atrybuty połączono z danymi graficznymi. Taka organizacja katalogu miała na celu przyspieszenie procesu badań nad stanowiskiem. Server POHAN działa od połowy 2005 roku.

GIS został wykorzystany do digitalizacji map w skali 1: 20, dokumentacji, czarno-białych oraz kolorowych zdjęć, rysunków. Proces ten składał się z trzech etapów: transferu do bazy danych, ręcznej wektoryzacji map, oraz zeskanowaniu archiwów zdjęć. Początkowo model był złożony z wektorów, poligonów oraz linii. Jego funkcjonowanie oparto na podejściu Object – Oriented GIS. Każdemu rodzajowi obiektów i artefaktów przypisano inny kolor, typ i grubość linii. Każdy obiekt należy do kilku kategorii, która wynika z dokumentacji stworzonej podczas badań i logicznych podziałów. Z kolei dane nie graficzne posiadają hiperlinki prowadzące do zewnętrznych plików znajdujących się w bazie danych. W kolejnym etapie połączono model ze zdjęciami lotniczymi oraz stworzono plan wysokościowy.

Ryc. Projekt POHAN – opis zabytku, oraz fragment wykopu w skali 1:75 (M. Kucera, J. Machacek 2004, ryc. 6,8 s.8,9)

Dzięki procesowi digitalizacji wszystkie informacje dotyczące stanowiska przeszły przez ścisłą kontrolę jakości. Stworzenie bazy danych umożliwiło połączenie dużej liczby różnego rodzaju danych, z różnych źródeł, w jednym miejscu, w jednym katalogu.

Tylko dla regionu Lesni skola baza danych GIS zawiera 7 052 wektory reprezentujące kamienie, 9 382 poligony reprezentujące kości, 847 poligonów reprezentujących polepę, 2 419 monochromicznych i 1 502 kolorowych zdjęć nieceramicznych zabytków czy 642 rysunki ceramiki. Na plan stanowiska zostały naniesione anomalie geofizyczne, z pośród których udało się wyodrebnić domostwa.W wiosce rzemieślników przeprowadzono analizy przestrzenne rozmieszczenia polepy, kości zwierząt, ceramiki w przepalonych warstwach.

Wyniki digitalizacji można obejrzeć między innymi na mapie, w skalach od 1: 7 000, do 1:25, a także przez dowolną przeglądarkę internetową. Oczywiście serwer chroniony jest hasłem. Dostępność do danych oraz funkcji programu jest uzależniona od typu użytkownika. Na serwerze obsługującym projekt w 2007 roku znajdowało się 145 GB danych złożonych z 14 258 plików.

Ostatecznie badacze, dzięki wykorzystaniu GIS, analizom przestrzennym artefaktów wraz z ich kontekstem, kwerendzie danych, mają możliwość efektywniej zarządzać i wykorzystać informacje archeologiczne, tworzyć syntezy i prezentacje, a przede wszystkim lepiej zrozumieć rytuały i życie codzienne mieszkańców grodu. Dzięki dodaniu linków, aby uzyskać jakąś informację na temat zabytku znajdującego się na mapie, wystarczy na niego kliknąć myszką. Daje to możliwość kompletnej prezentacji uzyskanych danych z badań wykopaliskowych. Pełny katalog, z czterdziestu lat różnego rodzaju badań, można odnaleźć w Internecie, a także na płycie CD.

Proces digitalizacji danych i centralizacji zarządzania staje się powoli absolutną koniecznością, szczególnie w świetle takich katastrof jak na przykład powódź z 2006 roku, podczas której woda zalała ponad połowę stanowiska i cześć wykopów.

Bibliografia

1.      Dresler P., M. Kucera, J. Machacek, R. Petrzelka, M. Vlach, O. Zidek

2008. POHAN DATA SERVER – digitalni dativy sklad archeologicke organizacje, [w:] Pocitacova podpora v archeologii II, J. Machacek (red.), s. 37 – 65. Brno.

2.      Kucera M., J. Machacek

2004. GIS and the excavation of the early medieval centre in Pohansko, Czech Republic, [w:] Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 2003: Enter the Past, The e-way into Four Dimensions of Cultural Heritage, K.F. Ausserer, W. Borner, M. Goriany, L. Karlhuber – Vockl (red.), s. 246 – 249,CD, Londyn.

3.      Machacek J.

Pohansko near Breclav. Internet: www.phil.muni.cz/archeo/uam/htm/buttons_htm/english/pohansko_uk.html (wgląd 8.04.2010)

2005. Early Medieval Centre in Pohansko near Breclav/Lundenburg: munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia? Archeologicke Rozhledy LVII (1), s. 100 – 138.

4.      Machacek J., N. Dolakova, P. Dresier, P. Havlicek, S. Hladilova, A. Prichystal, A. Roszkova, L. Smolikova

2007. Early Medieval centre at Phansko near Breclav and its natural environment. Archeologicke Rozhledy LIX (2), s. 278 – 314.

Autor: Julia Chyla (UKSW)


Czemu w geofizykę i GIS warto inwestować.

Posted in Ciekawostki, Sekcja lotnicza with tags , , , , , , , , , , on 24 stycznia 2011 by wodolot

Regularnie pojawiają się informacje o etatach dla osób specjalizujących się w dziedzinie archeologii nieinwazyjnej i wykorzystaniu programów GIS dla potrzeb dużych projektów archeologicznych (np. na liście mailingowej International Society for Archaeological Prospection – nb. opłata członkowska 7 funtów rocznie).

Więc jeżeli kogoś interesuje zarobek w wysokości 53,000 euro rocznie  i możliwość pracy chociażby w Austrii czy Portugalii, to pamiętajcie o tym, gdy będziecie wybierać tematy prac licencjackich i magisterskich. Okazuje się, że archeologia to nie tylko machanie łopatą i brak perspektyw po ukończeniu studiów.

Oto przykład dla zainteresowanych:

RESEARCH ASSOCIATE

In the framework of the Marie Curie/People Academia Industry project “Radiography of the Past” (GA 230679; http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iapp_en.html), a recruitment is opened for a contract of 12 months of an experienced researcher in spatial and digital data management, CAD and visualization of topographical and structural data from archaeological sites.

The purpose of this project (acronym “Radio-Past”) is to develop methods for the non-destructive survey of complex archaeological sites (www.radiopast.eu). This will be partly achieved by way of an intensive case study aimed at investigating the topography of the Roman city site of Ammaia in Portugal. During year 3 of the grant, an external expert will be recruited to integrate and process a wide variety of archaeological data collected in the framework of the project, in Ammaia and elsewhere.

The postholder will be an experienced researcher in the field of computer assisted spatial data processing (GIS) and digital data management, with some additional experience in 3D reconstructions, modeling and possibly museum presentation of the scientific results from a variety of non-destructive archaeological surveys. This specialist will be a key figure in the translation of the spatial and volumetric data achieved with the fieldwork to the wider public.

Candidates are requested to hold a PhD in Archaeology, digital technologies or Computer Assisted Design applied to archaeology (or 4 years equivalent experience) and have extensive experience in spatial data management and technical analysis and mapping of ancient monuments, preferably in a Southern European (Roman period) environment.

As the recruitment is inserted in the Marie Curie Actions Mobility scheme, candidates can be all nationals, but Portuguese.

Following the guidelines of the European Commission’s Roadmap for Equality between Women and Men (2007) and of the European Council’s Pact for Gender Equality (2006), the management staff of the project Radio-Past committed to the effort of improving the representation of women in the European Research area, and therefore specifically invites applications by women.

Among equally qualified applicants women will receive preferential consideration.

REQUESTED ADDITIONAL SKILLS

English proficiency is required.

Working in a team based international environment, supporting your team in achieving the highest quality standards. Excellent inter-personal skills and a good team player. Problem solving and troubleshooting skills to resolution. Ability to work on own initiative and to adapt to change. Ability to meet strict deadlines and targets. Ability to work confidently without supervision.

CONTRACT TYPE : temporary; 12 months starting peremptorily on June 6th 2011.

SALARY: according to Experienced Researcher’s yearly allowance (53,000 euro per Portugal’s Country Correction factor (= 91,4%; taxes to be deducted); travel expenses, mobility allowance and career exploratory allowance are also provided. Relationships between Uevora and the Researcher will be ruled according to Annex III of the Grant Agreement of IAAP People Actions (Specific Provisions, downloadable at: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-mga-annex3iapp_en.pdf).

HOLIDAYS – 30 days/year.

RELOCATION Part of the work will be executed Ammaia, in the region Portalegre, the rest at the University of Evora. A suitable relocation scheme is provided.

APPLICATION: applicants to email CV to Prof. Cristina Corsi at the CIDEHUS centre of the University of Evora  before March 18th, 2011.

Applicants should state that they are ready to start the contract on the fixed date, and to take up residence in Portugal.

(PW)

RESEARCH ASSOCIATE

In the framework of the Marie Curie/People Academia Industry project “Radiography of the Past” (GA 230679; http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/iapp_en.html), a recruitment is opened for a contract of 12 months of an experienced researcher in spatial and digital data management, CAD and visualization of topographical and structural data from archaeological sites.

The purpose of this project (acronym “Radio-Past”) is to develop methods for the non-destructive survey of complex archaeological sites (www.radiopast.eu). This will be partly achieved by way of an intensive case study aimed at investigating the topography of the Roman city site of Ammaia in Portugal. During year 3 of the grant, an external expert will be recruited to integrate and process a wide variety of archaeological data collected in the framework of the project, in Ammaia and elsewhere.

The postholder will be an experienced researcher in the field of computer assisted spatial data processing (GIS) and digital data management, with some additional experience in 3D reconstructions, modeling and possibly museum presentation of the scientific results from a variety of non-destructive archaeological surveys. This specialist will be a key figure in the translation of the spatial and volumetric data achieved with the fieldwork to the wider public.

Candidates are requested to hold a PhD in Archaeology, digital technologies or Computer Assisted Design applied to archaeology (or 4 years equivalent experience) and have extensive experience in spatial data management and technical analysis and mapping of ancient monuments, preferably in a Southern European (Roman period) environment.

As the recruitment is inserted in the Marie Curie Actions Mobility scheme, candidates can be all nationals, but Portuguese.

Following the guidelines of the European Commission’s Roadmap for Equality between Women and Men (2007) and of the European Council’s Pact for Gender Equality (2006), the management staff of the project Radio-Past committed to the effort of improving the representation of women in the European Research area, and therefore specifically invites applications by women.

Among equally qualified applicants women will receive preferential consideration.

REQUESTED ADDITIONAL SKILLS

English proficiency is required.

Working in a team based international environment, supporting your team in achieving the highest quality standards. Excellent inter-personal skills and a good team player. Problem solving and troubleshooting skills to resolution. Ability to work on own initiative and to adapt to change. Ability to meet strict deadlines and targets. Ability to work confidently without supervision.

CONTRACT TYPE : temporary; 12 months starting peremptorily on June 6th 2011.

SALARY: according to Experienced Researcher’s yearly allowance (53,000 euro per Portugal’s Country Correction factor (= 91,4%; taxes to be deducted); travel expenses, mobility allowance and career exploratory allowance are also provided. Relationships between Uevora and the Researcher will be ruled according to Annex III of the Grant Agreement of IAAP People Actions (Specific Provisions, downloadable at: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/fp7-mga-annex3iapp_en.pdf).

HOLIDAYS – 30 days/year.

RELOCATION Part of the work will be executed Ammaia, in the region Portalegre, the rest at the University of Evora. A suitable relocation scheme is provided.

APPLICATION: applicants to email CV to Prof. Cristina Corsi at the CIDEHUS centre of the University of Evora (cricorsi@uevora.pt) before March 18th, 2011.

Applicants should state that they are ready to start the contract on the fixed date, and to take up residence in Portugal.

Wystawa fotograficzna – „Archeolodzy pod wodą” (jutro)

Posted in Ciekawostki, Sekcja podwodna with tags , , on 21 stycznia 2011 by wodolot

Otwarcie wystawy już jutro (22 stycznia sobota) w Instytucie Archeologii UW (Krakowskie Przedieście 26/28) o godzinie 15:00. Wystawa ma trwać do 7 lutego.

Organizatorzy Kursu Archeologii Podwodnej Underwater Expedition Instytutu Archeologii UW mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na Wystawę, która stanowić będzie podsumowanie poprzedniego roku prac podwodnych Instytutu Archeologii UW realizowanych przede wszystkim w ramach projektu pt.: „Archeologia podwodna – rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Wykopaliska w Tumie na geoportalu

Posted in Ciekawostki, Sekcja lotnicza, Sekcja nieinwazyjna with tags , , , , , , , , , , , , , , , , on 21 stycznia 2011 by wodolot

Badania archeologiczne w Tumie pod Łęczycą w 2009r.

Na geoportalu dokonano ostatnio wymiany niektórych arkuszy ortofotomapy na „świeższe” (kolorowe, co niestety zmniejszyło ich rozdzielczość). Naszym dzielnym geodetom udało się zadokumentować wykopaliska archeologiczne na grodzisku w Tumie. Badania poprzedzają budowę parku archeologiczno-etnograficznego.

Na zdjęciach satelitarnych (dostępnych w serwisie Bing Maps) zostały też uwiecznione wykopaliska w Ostrowite. Zdjęcia te ujawniły błąd popełniony podczas tyczenia wykopów badawczych.

Zdjęcia satelitarne są coraz bardziej dokładne i ogólnodostępne. Na przykładzie Tumu i Ostrowite wyraźnie widać, że rola zdjęć satelitarnych w archeologicznej prospekcji, dokumentacji czy nawet wydawaniu decyzji konserwatorskich będzie coraz większa.

Niewątpliwie będzie w niektórych przypadkach ograniczać potrzebę wizji lokalnej stanowisk archeologicznych. Już teraz można odkryć niewielkich rozmiarów obiekty archeologicznie chociażby w Google Earth (o czym wielokrotnie wspominaliśmy na tej stronie).

Problemem o dziwo jest jedynie… nadmiar informacji i brak ludzi, którzy by przeglądali te wszystkie zdjęcia pod kątem archeologicznym. Może zamiast wysyłać studentów na praktyki terenowe warto ich posadzić przed komputerem?

Zdjęcia z badań wykopaliskowych w Tumie

Dla porównania zdjęcie tego samego obiektu dostępne w aplikacji Google Earth. Forma terenowa grodziska, mimo gorszej rozdzielczości, jest widoczna.

(PW)

Śladami świata starożytnego

Posted in Ciekawostki with tags , , , , , , , , , , , , , , , on 16 stycznia 2011 by wodolot

Po raz kolejny HUMANICA zaprasza na spotkanie w ramach cyklu „Śladami świata starożytnego”:

„W OBJĘCIACH EROSA,  CZYLI SEKS W STAROŻYTNOŚCI”

18 stycznia 2011 r. (wtorek), godz. 17.00

Instytut Archeologii UW, sala 206

 

Program

– godz. 17.00-17.05

DR MONIKA REKOWSKA-RUSZKOWSKA

INSTYTUT ARCHEOLOGII UW

Otwarcie obrad

– godz. 17.05-17.25

WOJCIECH EJSMOND

INSTYTUT ARCHEOLOGII UW (absolwent)

” I oto smukłość mej postaci nadał swemu ołtarzowi”, czyli miłość w starożytnym Egipcie.

– godz. 17.25-17.45

AGNIESZKA KUBIEC

INSTYTUT HISTORII SZTUKI UW (absolwentka)

Seks w starożytności, czyli jak kochali się Egipcjanie, Grecy i Rzymianie.

– godz. 17.45-18.05

PAULINA KOMAR

INSTYTUT ARCHEOLOGII UW (absolwentka)

Stosunki homoseksualne jako element procesu wychowania młodzieży w starożytnej Grecji

– godz. 18.05-18.25

ELIZA HETKOWSKA

INSTYTUT HISTORII SZTUKI UW (absolwentka)

Przedstawić rozkosz w najdrobniejszych szczegółach.

Motyw haremu w XIX-wiecznym, brytyjskim malarstwie orientalistycznym.

– godz. 18.25

Dyskusja

         

        
(MB)
%d blogerów lubi to: