Archiwum dla Risan

Badania ceramologiczne w Wodolocie

Posted in Aktualizacje, Sekcja archeometrii with tags , , , , on 17 marca 2014 by wodolot

Studenckie Koło Naukowe Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej „Wod.o.lot” od wielu lat zajmuje się innowacyjnymi metodami badawczymi. W trakcie ostatniego roku akademickiego pojawiły się nowe pomysły na prowadzenie badań nieinwazyjnych, być może nie tak spektakularnych jak poszukiwanie „zatopionych skarbów” ale jednakowo ważnych dla nauki.

cerama 12_13

Badania ceramologiczne, bo o nich mowa, biorą sobie za cel tysiące fragmentów odkrywanych przez nas w trakcie wykopalisk. Zwyczajowo można je podzielić na inwazyjne i nieinwazyjne. Do metod nieinwazyjnych należy analiza makro- i mikroskopowa, a do inwazyjnych analizy chemiczne i mineralogiczne.

Pierwszym, najważniejszym etapem badań ceramologicznych jest właśnie analiza makroskopowa. Zazwyczaj polega ona po prostu na bardzo dokładnej obserwacji fragmentu oraz całych zbiorów fragmentów, bądź pełnych form naczyń lub innych wytworów ceramicznych takich jak rury, dachówki etc. W trakcie tego procesu określana jest morfologia ogólna każdego artefaktu: dokładne pomiary, opis wyglądu oraz stanu zachowania. Określamy też cechy widoczne gołym okiem jak kolor, domieszka, porowatość czy wygląd powierzchni i przełamu.

Na tak wczesnym etapie analizy, jeżeli jest wystarczająco dokładna, można już wypracować wstępną typologię fragmentów uwzględniającą różnice w substancji masy ceramicznej. Bardzo często ten generalny podział służy za podstawę do dokładniejszej analizy chemicznej czy mineralogicznej.

W roku akademickim 2012/2013 Wodolot zrealizował dwa tego typu projekty: analiza ceramologiczna korków do amfor ze stanowiska Risan w Czarnogórze (materiał udostępniony przez Prof. Piotra Dyczka) oraz analiza ceramiki ze stanowiska Jiyeh-Porphyreon w Libanie (materiał z sezonu wykopaliskowego 2010, udostępniony przez Misję Archeologiczną Jiyeh).

Obydwa projekty, mimo że realizowane na materiałach z różnych stanowisk i różnych okresów (Risan – okres hellenistyczny, wczesnorzymski, Liban – okres późnorzymski, bizantyjski) stosowały podobne metody badań. Badane obiekty były dokładnie mierzone, opisywane (wedle schematu opisanego wcześniej), rysowane i fotografowane.

Obydwa projekty zostały dofinansowane przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego na Uniwersytecie Warszawskim

cerama 12_13_'

W obecnym roku akademickim realizowany jest kolejny projekt naukowy zajmujący się innowacyjnymi analizami materiału ceramicznego, pt. „Zastosowanie badań  geoarcheologicznych do analizy średniowiecznego materiału ceramicznego z wybranych stanowisk archeologicznych na terenie Pomorza” – projekt jest także dofinansowany przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (więcej na temat projektu wkrótce na blogu).

W związku z tak dużym zainteresowaniem wśród członków Wodolotu różnymi badaniami archeometrycznymi została powołana do życia nowa sekcja naukowa – Sekcja Archeometrii.

(Marta Bajtler, Izabela Sztuka)

Pecunia Non Olet, Czyli Pieniądz w Starożytności

Posted in Ciekawostki with tags , , , , , , , , , , , , , on 21 lutego 2011 by wodolot

Jak co miesiąc HUMANICA  zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Śladami Świata Starożytnego”.  W lutym tematem przewodnim będzie tytułowy pieniądz, czyli wszystko co z mennictwem i numizmatyką jest związane.

Najbardziej oczekiwanym wystąpieniem jest zapewne prezentacja przez dr R. Ciołek skarbu z Risan odkrytego w Czarnogórze w 2010 roku przez Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW.

22 luty 2011 r. (wtorek), godz. 17.00

Instytut Archeologii UW, sala 206

PROGRAM

godz. 17.00-17.15

DR RENATA CIOŁEK

INSTYTUT ARCHEOLOGII UW

Wielki skarb z Risan.

godz. 17.15-17.35                                                       

ALEKSANDRA CHOŁUJ

INSTYTUT ARCHEOLOGII UW (studentka)

Ikonografia monet punickich , greckich i celtoiberyjskich z Półwyspu Iberyjskiego.

godz. 17.35-17.55

KRZYSZTOF PAKUŁA

INSTYTUT ARCHEOLOGII UW (student)

Początki mennictwa w Egipcie Faraońskim.

godz. 17.55-18.15

KRZYSZTOF BELICKI

INSTYTUT ARCHEOLOGII UW (student)

Mennictwo Barkidów w Hiszpanii, czyli Kartagina u progu drugiej wojny punickiej.

godz. 18.15-18.35

SZYMON MODZELEWSKI

INSTYTUT ARCHEOLOGII UW (doktorant)

Między obrazem a retoryką. Medaliony z okresu dynastii Konstantynów jako medium propagandowe.

godz. 18.35

Dyskusja.

(MB.)

%d blogerów lubi to: