Sympozjum „Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej” , 20-21 października, Gdańsk

W imieniu organizatorów zapraszamy na sympozjum poświęcone kulturze wielbarskiej i tematom pokrewnym odbywające się w dniach 20-21 października (czwartek-piątek) w Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew” w Gdańsku przy ulicy Chmielnej 53. Sympozjum patronować będzie honorowy komitet w składzie: prof. dr hab. Magdalena Mączyńska, prof.dr hab. Wojciech Nowakowski,  prof. dr hab.Tadeusz Grabarczyk i dr Henryk Machajewski. … More Sympozjum „Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej” , 20-21 października, Gdańsk