Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 5-7.12.2012 oraz Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwerystetu Jagiellońskiego 6-7.12.2012

Tegoroczna Konferencja Sprawozdawcza IA UW odbędzie się w dniach 5-7.12, w Skarżysku Kamiennej. Program krąży obecnie w Intranecie, więc dla wglądu ogółu Wod.o.Lot publikuje go otwarcie.

W tym samym niemalże momencie w Krakowie odbywać się będzie Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – 6-7.12.2012. To drugi rok z rzędu, kiedy redaktorzy Wod.o.Lotu obserwują pokrywanie się terminów konferencji. Przypadek? Poniżej prezentujemy programy obu konferencji.

Program Konferencji Sprawozdawczej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Skarżysko-Kamienna, 5-7.12.2012

Dzień I (5.12.2012)

7.30 zbiórka (pod IA UW, dla osób deklarujących chęć skorzystania z transportu organizowanego przez Instytut)
8.00 wyjazd
11.00 Przyjazd do Skarżyska-Kamiennej
11.30 Wojciech Nowakowski (Dyrektor IA UW) Michał Jędrys (Starosta Skarżyski)
Powitanie gości, słowo wstępne
12.00 Michał Przeździecki
Ziemie Powiatu Skarżyskiego w starszym i środkowym okresie epoki kamienia
12.20 Przemysław Dulęba   
Przemiany kulturowe w zachodniej Małopolsce od V do I w. przed Chr. Okres lateński czy okres przedrzymski?
12.40 Rudnicki Marcin
Grupa tyniecka – propozycja nowej definicji jednostki kulturowej
13.00 Piotr Wroniecki, Przemysław Dulęba, Joanna Zagórska-Telega (Uniwersytet Jagielloński)
Badania nieinwazyjne w woj. świętokrzyskim i małopolskim. Możliwości, oczekiwania i osiągnięcia na podstawie prac w latach 2010–2012
13.20 Joanna Kalaga
Wiślica – co zostało z tamtych lat
13.40 dyskusja
14.00 obiad
15.30–17.00 blok posterowy
17.00 Artur Jedynak, Kamil Kaptur (Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”)
Najnowsze badania archeologiczne w dorzeczu środkowej i dolnej Kamiennej
17.20 Szymon Orzechowski (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach)
W świętokrzyskiej kuźni Hefajstosa
17.40 dyskusja
17.50 przerwa na kawę
18.00 Monika Rekowska-Ruszkowska
Internet w archeologii, archeologia w internecie
18.10 Kazimierz Lewartowski
Herosi i bogowie. Daleka przeszłość w świadomości Greków
18.25 Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Bałakława 2009–2012. Nowe odkrycia na koniec grantu
18.40 Krzysztof Jakubiak     
Archeologia wraca do Mariny – czyli ostatni sezon badań na stanowisku Marina el-Alamein
18.55 Elżbieta Jaskulska
Siedem mitów kremacji, czyli parę uwag o badaniach pochówków ciałopalnych
19.10 dyskusja
19.30 przerwa na kawę
19.50 Tomasz Płóciennik
Errare humanum est, czyli o tym, co błędy w inskrypcjach mówią nam o poziomie znajomości pisma i języka łacińskiego wykonujących je rzemieślników
20.05 dyskusja
21.00 uroczysta kolacja

Dzień II (6.12.2012)

8.00 śniadanie
9.00 Michał Przeździecki
Metoda składanek – klucz do wieloaspektowej analizy inwentarzy krzemiennych
9.15 Magdalena Nowakowska
Wyspa na jeziorze Legińskim, osada czy miejsce kultu?– wyniki badań wykopaliskowych i prospekcji podwodnej
9.30 Agnieszka Jaremek, Marcin Gładki
Z badań nad obrządkiem pogrzebowym kultury kurhanów zachodniobałtyjskich – cmentarzysko w Samławkach, gm. Kolno, woj. warmińsko mazurskie
9.45 Andrzej Maciałowicz
Latenizacja – męska rzecz? Aspekt gender w archeologii młodszego okresu przedrzymskiego
10.00 Adam Waluś
Bursztynnictwo w kulturze przeworskiej, na południowo-zachodnim Mazowszu w I–IV wieku naszej ery, w świetle najnowszych badań
10.15 dyskusja
10.25 przerwa na kawę
10.45 Marta Żuchowska
Znad Bałtyku do Kraju Środka? Znaleziska przedmiotów bursztynowych z terenu Chin
11.00 Artur Grabarek
Wyniki sondażowych badań archeologicznych na stanowisku 9 w miejscowości Kurki gm. Działdowo
11.15 Andrzej Szela
10 lat badań wykopaliskowych w Brudnicach na północnym Mazowszu. Koniec czy początek?
11.30 Bartosz Kontny
Szwed w Szwajcarii? Nowe tropy w starym kurhanie
11.45 dyskusja
11.55 przerwa na kawę
12.20 Mirosław Rudnicki, Andrzej Grzegorczyk (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)
Polsko-białoruskie badania na cmentarzysku z okresu wędrówek ludów w Burdągu, woj. warmińsko-mazurskie
12.35 Tomasz Nowakiewicz, Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz
Stanowisko bagienne w Czaszkowie: rezultaty i wyzwania
12.50 Ludwika Jończyk
„Ex oriente ad finem terrae”. Kilka uwag o początkach wczesnośredniowiecznego osadnictwa w Szurpiłach
13.05 Wojciech Wróblewski
Na początku była sól… ?
13.20 Sylwia Wajda
Technologia produkcji przedmiotów szklanych z wybranych cmentarzysk szkieletowych Mazowsza i Podlasia w świetle badań metodami XRF i EMPA-WDS
13.35 Andrzej Buko
Monumentalna architektura średniowiecznego Chełma i jego okolic
13.50 dyskusja
14.00 obiad
15.30 Rafał E. Fetner
Czy we wczesnośredniowiecznym Kaliszu płeć miała wpływ na miejsce pochowku?
15. 45 Janusz Janowski, Marta Bura
Badania Instytutu Archeologii UW na Bornholmie
16.00 Michał Starski
Zagospodarowanie i funkcja zaplecza parcel mieszczańskich w Pucku na podstawie badań archeologicznych
16.15 Zbigniew Stasiak
Wrak łodzi wiślanej z okolic Jabłonnej
16. 30 Janusz Z. Wołoszyn
Nie tylko papugi – czubacz brzytwodzioby (Mitu tuberosum) w ikonografii Nasca
16.45 Dobrochna Zielińska
Sala tronowa królów Makurii? Dekoracja malarska sali centralnej Meczetu w Starej Dongoli
17.00 dyskusja
18.00 kolacja
18.45 wycieczka krajoznawcza z latarkami
23.00 Powrót

Dzień III (7.12.2012)

8.00 śniadanie
9.00 Tomasz Scholl
Tanais – sezon 2012
9.15 Marcin Matera
Stemple ceramiczne z wykopalisk w Tanais w sezonie 2012
9.30 Agata Ulanowska
Tkactwo w basenie Morza Śródziemnego – odtwarzanie dawnych technik
9.45 Marcin Wagner
Świątynia ognia z wczesnej epoki żelaza – najnowsze odkrycia na stanowisku Topaz Gala depe w południowym Turkmenistanie
10.00 Piotr Jaworski     
Znaleziska monetarne z Chhîm (Liban) – systematyka materiału
10.15 dyskusja
10.25 przerwa na kawę
10.50 Monika Rekowska-Ruszkowska
Odkrywanie Cyrenajki a historia archeologii klasycznej
11.05 Wiesław Małkowski, Krzysztof Misiewicz, Jerzy Żelazowski
Kilka uwag o topografii Ptolemais w świetle najnowszych badań
11.20 Monika Muszyńska
Zagadkowy płaszcz cesarza Hadriana. Między interpretacją a ideologią
11.35 Martin Lemke
Polskie wykopaliska w Szkodra (Albania)
11.50 Miron Bogacki
Nowe możliwości w dokumentacji archeologicznej z powietrza – oktokopter i oprogramowanie fotogrametryczne
12.05 dyskusja
12.15 przerwa na kawę
12.40 Tadeusz Sarnowski, Ludmiła Kovalevskaja, Roksana Chowaniec, Agnieszka Tomas, Piotr Zakrzewski
Novae 2012. Bramy, wieże, woda, czarki i amfory
12.55 Anka Gręzak
Analiza zwierzęcych szczątków kostnych z Principia w Novae
13.10 Adam Łajtar
Nowo odkryta inskrypcja grecka Novae, dotycząca pastus militum
13.25 Tomasz Derda
Inskrybowane amfory z Novae, czyli o interesach L. L. Afra w legionowym obozie
13.40 Agnieszka Tomas (z udziałem Joanny Balcerzak, Marcina Jaworskiego, Piotra Jaworskiego, Wiesława Małkowskiego, Krzysztofa Misiewicza, Michała Pisza i Piotra Wronieckiego)
Badania nieinwazyjne na terenie poszerzenia wschodniego Novae
13.55 Marzena Łuszczewska
Drobna plastyka ołowiana z Novae
14.10 Marek T. Olszewski
Ukrzyżowany Jezus a autocenzura w sztuce wczesnochrześcijańskiej i jej historyczne podłoże
14.25 Kamil Stokłosa, Jakub Świda
Sprawozdanie z działalności ZSS IA UW za rok akademicki 2011/2012 oraz przedstawienie planów na rok akademicki 2012/2013
14.40 dyskusja
Wojciech Nowakowski
Podsumowanie i zamknięcie konferencji
15.00 Obiad

Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ

Kraków, 6-7.12.2012

czwartek 6 grudnia 2012

8.55 Otwarcie obrad
09.00-09.15 P.Valde-Nowak, M.Cieśla
Epizod mikocki w Obłazowej
09.20-09.35 P.Valde-Nowak, A.Kraszewska
Federmesser w przełomie Białki Tatrzańskiej
09.40-09.55 P.Valde-Nowak, K.Sobczyk
Badania w Jaskini Ciemnej sezon 2012 roku
10.00-10.15 K.Sobczyk, J.Wilczyński, D.Sobieraj
Badania na stanowisku Kraków ul. Spadzista sezon 2012 roku

Dyskusja, kawa

10.30-10.45 J.K.Kozłowski, M.Kaczanowska
Nowe spojrzenie na przemiany organizacji społecznej i gospodarki we wschodniej czesci Kotliny Karpackiej na przełomie neolitu i eneolitu z perspektywy badań stanowisk typu tellów
10.50-11.05 A.Gawlik, P.Godlewski
Witów, stan. 1 – badania w sezonie 2012
11.10-11.25 M.S.Przybyła (i inni)
Wyniki badań wykopaliskowych prehistorycznego osiedla obronnego w Maszkowicach (Karpaty Zachodnie) w sezonie 2012
11.30-11.45 A.P.Borodowski, Ł.Oleszczak
Wyniki badań wykopaliskowych Centralnoałtajskiego Oddziału Archeologicznego z udziałem polskiej ekspedycji na Północnym Ałtaju
11.50-12.05 E. Papuci-Władyka, W. Machowski
Paphos Agora Project – sezon 2012

Dyskusja, kawa

12.20-12.35 J.Rodzińska-Nowak, J.Zagórska-Telega, J.Pikulski
Badania wykopaliskowe na stanowisku 1 w Michałowicach w sezonie 2012
12.40-12.55 R.Madyda-Legutko, M.Kasiński, J.Bulas
Pierwszy sezon badań wykopaliskowych na stanowisku osadowym z młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich w Michałowicach (st. 20), pow. Kazimierski
13.00-13.15 J.Wilczyński, M.Wojenka, D.Sobieraj
Badania wykopaliskowe w Jaskini Żarskiej w Żarach, pow. Kraków w 2012 roku
13.20-13.35 A.Sztyber
Badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Modlnicy (stan. 5), pow. Kraków
13.50-14.50 PRZERWA OBIADOWA
14.50-15.05 M.Wojenka
Kolejny sezon badań na zamku w Ojcowie, pow. Kraków
15.10-15.25 P.Nocuń
Nowożytny most w kompleksie książęcej wieży mieszkalnej w Siedlęcinie (powiat jeleniogórski) – wyniki najnowszych badań w sezonie 2012
15.30-15.45 J.Poleski
Kościół Piotra i Pawła – wyniki najnowszych badań
15.50-16.10 A.Bojęś-Białasik, D.Niemiec, M.Szyma
Późnoromański klasztor dominikanów w Krakowie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych z 2012 r.

Dyskusja, kawa

16.30-16.45 J.Dębowska-Ludwin
Cmentarzysko w Tell el-Farcha – sezon 2012
16.50-17.05 M.Jucha
Tell el-Murra – badania w sezonie 2012
17.10-17.25 J.Źrałka, W.Koszkul
Projekt Archeologiczny Nakum – wyniki najnowszych badań
17.30-17.45 R.Palonka
Projekt Archeologiczny Sand-Canyon Castle Rock, Kolorado, USA. Wyniki sezonu 2012

Dyskusja
18.00 Zakończenie

piątek 7 grudnia 2012

8.55 Otwarcie obrad
09.00-09.15 Krzysztof Hipp
Basen jeziora Urmia w okresie konfliktu asyryjsko-urartyjskiego. Nowe odkrycia, nowe interpretacje
09.20-09.35 Grzegorz Pryc
Egipskie naczynia kamienne pre- i wczesno-dynastyczne w świetle wychodnych kamienia znajdujących się na terenie Delty Nilu oraz Pustyni Wschodniej i Zachodniej
09.40-09.55 Marcin Czarnowicz
Relacje Egipt – Bliski Wschód w świetle importów i imitacji ze stanowiska Tell el Farcha
10.00-10.15 Artur Buszek
Figurki jeńców z obszaru Dolnego Egiptu w okresie proto i wczesnodynastycznym
10.20-10.35 Magdalena Sobas
Ceramika okresu wczesnodynastycznego w świetle badań nad centrum administracyjno-kultowym w Tell el-Farcha
10.50-11.05 Agnieszka Ochał-Czarnowicz
Dzieciństwo Achillesa – recepcja wyobrażeń na podstawie przedstawień mozaikowych (II-VI w n.e.)
11.10-11.25 Katarzyna Lach
Aleksandryjskie aureusy Wespazjana
11.30-11.45 Kamil Kopij
Auctoritas et dignitas: studium prestiżu i propagandy w okresie Późnej Republiki Rzymskiej na przykładzie gens Pompeia Magna
11.50-12.05 Marta Korczyńska-Zdąbłarz
Motyw głowy kobiecej w etruskim czerwonofigurowym malarstwie wazowym
12.10-12.25 Wawrzyniec Miścicki
Wpływ badań nad sztuką wojenną na rekonstruowanie świata Greków epoki archaicznej
12.40-12.55 Barbara Witkowska
Materiały do znajomości kultury złockiej
13.00-13.15 Ł.Oleszczak, Ł.Mrówka, B.Wołoszyn, P.Wysocki
Metodyka badań powierzchniowych na Ałtaju i odkrycia nieznanych petroglifów
13.20-13.35 Łukasz Oleszczak
Północny Ałtaj we wczesne epoce żelaza
13.40-13.55 Zbigniew Robak
Uwagi na temat niektórych typów wczesnośredniowiecznych okuć rzemieni
14.00 Zakończenie


Jedna myśl w temacie “Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 5-7.12.2012 oraz Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwerystetu Jagiellońskiego 6-7.12.2012

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s